Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

RAZISKUJ – OGLEDNI DEPO

UNIFORME

Zbirko uniform sestavljajo vojaške in civilne uniforme, v njej je inventariziranih več kot 3.400 predmetov iz časa od začetka 19. stoletja, pa do sodobnih uniform vojaških in civilnih uniformiranih služb. V zbirki hranimo oblačila, obutev, pokrivala, opremo ter številne druge pridatke.

V skupini najstarejših predmetov hranimo avstrijski kirasirski šlem, torbico avstrijskega huzarja z monogramom cesarja Franca I. in paradni kirasirski prsni oklep.

Velik del zbirke predstavljajo uniforme iz druge polovice 19. stoletja (do leta 1918), ki označujejo pisan svet avstro-ogrskih uniform posameznih rodov vojske, mornarice, generalitete, garde in orožništva.

Hranimo značilne sive, zelenkaste ter prsteno rjave uniforme in številna pokrivala iz časa prve svetovne vojne ter uniforme iz časa Kraljevine SHS.

Iz časa druge svetovne vojne so se med drugim ohranila oblačila, šlemi in distinkcije nemških in italijanskih okupatorskih enot in šlemi različnih armad. Iz obdobja narodnoosvobodilnega boja pa so v zbirki tudi pokrivala slovenskih partizanov ter predmeti vseh rodov JLA.

V zbirki civilnih uniform so uniforme nekdanjega uradništva ter različnih društev iz obdobij Avstro-Ogrske, Kraljevine Jugoslavije, SFRJ in Republike Slovenije. Hranimo pa tudi gasilske uniforme in opremo, poštarske, železničarske in policijske uniforme, uniforme carine, letalske družbe, različna delovna oblačila in oblačila drugih uniformiranih služb, vključno s sodobnimi.

KUSTODINJA ZBIRKE

Maja Hren Brvar, višja kustodinja

Dostopnost