MUSEOEUROPE 2023

19.- 21. OKTOBER

SREČANJA TISOČLETIJ

Pokrajinski muzej Maribor, Grajska ulica 2, Maribor, Slovenija

+386 2 228 35 51

museoeurope@museum-mb.si

Pokrajinski muzej Maribor vas vabi k sodelovanju na mednarodnem znanstvenem in strokovnem simpoziju na temo SREČANJA TISOČLETIJ. Simpozij bo potekal od 19. do 21. oktobra 2023 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Tema simpozija MUSEOEUROPE 2023 je SREČANJA TISOČLETIJ. V ospredje postavlja nova spoznanja o različnih vidikih življenja v prazgodovinskih in zgodovinskih obdobjih na širšem evropskem prostoru, ki so pridobljena z uporabo sodobnih metod in tehnologij pri preučevanju kulturne dediščine. Na simpoziju pričakujemo prispevke s področij interpretacije dediščine, arheologije, naravoslovnih preiskav (npr. arheobotanike, palinologije, arheozoologije, arheologije lipidov, opravljanja metalografskih analiz, izotopskih študij stroncija, …) in drugih metod (npr. zračnega laserskega skeniranja, geofizike, aeroarheologije, arheoastronomije, …), zgodovine, likovne in uporabne umetnosti, etnologije, konserviranja-restavriranja in arhitekture.

Rok za oddajo preliminarnega naslova in izvlečka v obsegu do 600 znakov brez presledkov je 28. oktober 2022.

Prispevki bodo razvrščeni v pet sklopov:

1. Sodobne tehnologije in metode neinvazivnega raziskovanja
2. Interdisciplinarna povezovanja strok v procesih raziskovanja kulturne dediščine
3. Dediščinske poti in parki, krajine in muzeji na prostem
4. Eksperimentalna, edukativna in izkustvena arheologija
5. Interpretacije kulturne dediščine

K sodelovanju vabimo arheologe, zgodovinarje, umetnostne zgodovinarje, etnologe in kulturne antropologe, konservatorje-restavratorje, muzejske pedagoge, raziskovalce naravoslovnih ved in druge raziskovalce.

Simpozij bo potekal od 19. do 21. oktobra 2023 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@museum-mb.si ali na telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.

Pisalna omara, izdelali Jacob Arend, Johannes Wittalm, Servatius Arend, Würzburg, Nemčija,
1716, furnirano z lesom oreha, z marketerijo iz želvovine, roževine, medenine, kositra,
slonovine in različnega lesa, vključno z kačjim lesom, na konstrukciji iz borovega lesa,
predali obloženi z reliefnim pozlačenim in barvno potiskanim papirjem, okovje iz lakirane
medenine, 180 x 165 x 78 cm. Victoria and Albert Museum (inv. št. W.23-1975).

Pokrajinski muzej Maribor vas vabi k sodelovanju na mednarodnem znanstvenem in strokovnem simpoziju na temo ŽIVETI V EVROPI. Simpozij bo potekal od 14. do 15. oktobra 2021 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Museoeurope 2021 z osrednjo temo ŽIVETI V EVROPI postavlja v ospredje bivalno, eksistencialno okolje tako posameznika kot skupnosti, ki se odraža v kulturni dediščini. Na simpoziju pričakujemo prispevke s področja interpretacije dediščine, arheologije, zgodovine, likovne in uporabne umetnosti, etnologije, arhitekture, glasbe, … v okviru prevzema laskavega naslova Slovenije gastronomske regije Evrope 2021, pa tudi teme iz področja gastronomije.

Rok za oddajo preliminarnega naslova in izvlečka v obsegu do 600 znakov brez presledkov je
31. 1. 2021.

Prispevki bodo razvrščeni v štiri sklope:

1. Javni in intimni prostor bivalnega okolja
2. Socialne spremembe in družina
3. Hrana in pijača: od lokalnega do globalnega
4. Vplivi migracij na umetnost, obrt, arhitekturo in glasbo

K sodelovanju vabimo arheologe, zgodovinarje, umetnostne zgodovinarje, etnologe, antropologe, sociologe, kulturologe, komunikologe, psihologe, pedagoge in druge.
Simpozij bo potekal od 14. do 16. oktobra 2021 v Viteški dvorani mariborskega gradu.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@museum-mb.si ali na telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.

Ogledni depo oblačilne mode

Pokrajinski muzej Maribor vas vabi k sodelovanju na mednarodnem strokovnem simpoziju na temo Tekstil, oblačilna kultura in moda. Simpozij bo potekal 18. in 19. oktobra 2019 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Na simpoziju MUSEOEUROPE 2019 pričakujemo prispevke o razvoju, značilnostih in funkcijah oblačilne kulture v različnih prazgodovinskih in zgodovinskih obdobjih, o vlogi in pomenu oblačilne kulture in mode, o oblikovanju, razvoju, materialih oblačil in tekstilni tehnologiji, o pomenu mode kot identitete in njeni vlogi v kulturi in likovni umetnosti. Zanimive bodo tudi izkušnje strokovnjakov, ki se ukvarjajo z njihovim ohranjanjem in razstavljanjem.

Rok za oddajo preliminarnega naslova in izvlečka v obsegu do 600 znakov brez presledkov je
09. 12. 2018.

Prispevki bodo razvrščeni v štiri sklope:

1. sklop: Vloga in pomen oblačilne kulture in mode;
2. sklop: Tekstilni materiali in tehnologija;
3. sklop: Tradicija in obrt; 
4. sklop: Tekstil, oblačilna kultura in moda v muzejskih postavitvah in pedagoških programih.

K sodelovanju vabimo zgodovinarje, umetnostne zgodovinarje, etnologe, arheologe, antropologe, sociologe, kulturologe, komunikologe, psihologe, pedagoge, tekstilne tehnologe ter ostale raziskovalce oblačilne kulture, mode in tekstilij.
Simpozij bo potekal 18. in 19. oktobra 2019 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@museum-mb.si  ali na telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.

Ogledni depo uniform

Pokrajinski muzej Maribor vas vabi k sodelovanju na mednarodnem strokovnem simpoziju s temo Uniformiranost. Simpozij bo potekal  19. oktobra 2018 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Na simpoziju MUSEOEUROPE 2018 pričakujemo prispevke o razvoju, značilnostih in funkcijah vojaških uniform v različnih zgodovinskih obdobjih, o vlogi in pomenu civilnih uniform, o oblikovanju, razvoju, analizah uniform in njihovem vplivu na sodobno modno oblikovanje ter pomenu uniforme kot identitete. Zanimive bodo izkušnje razstavljavcev uniform, pa tudi strokovnjakov, ki se ukvarjajo z njihovim ohranjanjem.

 

Prispevki bodo razvrščeni v štiri sklope:

1. sklop: Vloga in pomen vojaških in civilnih uniform;
2. sklop: Uniformirana oblačila od koncepta, razvoja do testiranja;
3. sklop: Uniformiranost in družba in
4. sklop: Uniforme in muzejske postavitve.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@museum-mb.si  ali na telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.

 

 

Surka Stanka Vraza, 19. stoletje, Narodni muzej Slovenije

Surka je del moške noše, ki se je ob poletni slavnostni noši nosila položena preko enega ramena. V obdobju okoli leta 1848 je surka veljala za slovansko narodno oblačilo; bila je odmev noše nekdanjih štajerskih Ilircev in mladoslovenskih slovanskih navdušencev.

Stanko Vraz (18101851), pravo ime Jakob Fras/Frass, je bil slovenskohrvaški pesnik in eden od pomembnih pripadnikov ilirskega gibanja, njegov slovenski psevdonim je bil Jakob Cerovčan, Slovenec iz Slovenie, ilirski psevdonim pa Stanko Vraz, Ilir iz Velike Ilirie.

FOTO:

Pokrajinski muzej Maribor vas vabi k sodelovanju na mednarodnem strokovnem simpoziju s temo Kitchen debate - Debate v kuhinji. Simpozij bo potekal med 19. in 21. oktobrom 2017 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Reminiscence preteklosti evropskega izroćila temeljijo na ukani, ugrabitvi in posilstvu, ki ga je “zakrivijo” poželjenje grških bogov. Srednjeveška Evropa nas popelje v svet viteštva, udvorljivosti in razvoja omike, poljuba miru, vdanosti in ljubezni ter nenazadnje vere in upanja. Renesančna Evropa izhaja iz lepote duha in čutnosti, razsvetljenstvo iz razuma, doba meščanstva in moderna doba pa iz idealov enakosti, svobode in solidarnosti.

Projekt Museoeurope se simbolično naslanja na renesančni rek o “učenosti, ki uživlja, kar umira” in “umetnosti, ki kliče nazaj na vetlobo, kar je potonilo v senco”, gre za izmenjavo idej in izkustva, znanja in dediščine, ki razkriva različne Evrope.

 

Prispevki bodo razvrščeni v pet sklopov:

1. sklop: Od ognjišča do prehrambne industrije;
2. sklop: Kuhinja, prostor inovacji;
3. sklop: Hrana med potrebo, užitkom in odvisnostjo;
4. skolp: Kuhinja in hrana v umetnosti, kulturi in politiki;
5. sklop: Kuhinja in hrana v muzejskih postavitvah in pedagoških programih.

K sodelovanju vabimo arheologe, etnologe, antropologe, zgodovinarje, umetnoste zgodovinarje, arhitekte, oblikovalce, sociologe, muzeologe, prehrambne tehnologe, psihologe, zdravnike idr.

Simpozij bo potekal med 19. in 21. oktobrom 2017 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@maribor.si ali na telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.

 

Kitchen Debate – Debata o kuhinji

Idejna zasnova razstave se opira na knjigo hrvaške pisateljice Slavenke Drakulič (1949) Kako smo preživeli komunizem in se pri tem celo smejali (1991). Avtorica opisuje svoje obiske pri prijateljicah v deželah vzhodnega bloka, vsakič v kuhinji gostiteljice. Njihova srečanja so prisrčna in kljub pomanjkanju polna prešernega veselja in optimizma.

Razstava v devetih vsebinskih sklopih izpostavlja kuhinjske prostore različnih časovnih obdobij in socialnih slojih ter jih poveže z izbrano hrano in zgodbo osebe, ki pooseblja vsebinski sklop.

Museoeurope 2016 posvečamo 170 – letnici igranja glasbenega virtuoza Franza Liszta v viteški dvorani mariborskega gradu. V okviru projekta pripravljamo obsežno razstavo o glasbenem življenju na Štajerskem v 19. stoletju, glasbenemu virtuozu Franzu Lisztu, pa posvečamo tudi simpozij.

Pokrajinski muzej Maribor vas vabi k sodelovanju na mednarodnem strokovnem simpoziju s temo Evropa v času Franza Liszta. Simpozij organiziramo v čast 170-letnice igranja Franca Liszta v viteški dvorani mariborskega gradu, potekal bo med 13. in 15. oktobrom 2016 v Mariboru.

 

Na simpoziju pričakujemo prispevke o kulturnem življenju 19. stoletja, tako zelo zaznamovanega z gledališčem in glasbo, vznikom medijev in sodobnega trženja, urbanizacije, odkrivanja novih dežel, industrijskega in tehnološkega napredka, sveta ženske in moškega ter čudežnega otroka v umetnosti. Prispevki bodo razvrščeni v štiri sklope:

1. sklop: Umetnost in spol (vloga moškega, ženske in otroka v umetnosti)
2. sklop: Ustvarjalni prostori (dom, atelje, dvorane)
3. sklop: Mesto in umetnost (glasba, ples in gledališče kot motorji družabnega življenja)
4. sklop: Mediji in umetnost (oglaševanje in trženje med 19. stoletjem in sodobnostjo)

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@maribor.si ali na telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.

 

Franz Liszt, mala evropska turneja

Z razstavo Franz Liszt, mala evropska turneja izpostavljamo Lisztovo glasbeno turnejo leta 1846, ko je izvedel koncerte v Gradcu, Mariboru, Rogaški Slatini in Zagrebu. Na razstavi bo prvič predstavljena obsežna zbirka glasbil Pokrajinskega muzeja Maribor, ki jo bomo dopolnili s predmeti iz gostujočih institucij. Razstava bo predstavila teme povezane s kulturno zgodovino Štajerske, s poudarkom na glasbenem razvoju in ustvarjanju na Štajerskem.

Museoeurope 2015 - Srečanja dveh svetovVsebinsko izhodišče projekta MUSEOEUROPE 2015 je soočanje z otomansko kulturo 17. in 18. stoletja. Izbrani muzejski predmeti iz treh sarajevskih ustanov bodo razstavljeni v viteški dvorani gradu. Omenjena tema bo izhodišče za mednarodni strokovni posvet.

Izhodišče za razprave so vpadi otomanske vojske v naše kraje in njihove posledice, ki se kažejo v arhitekturi, likovni umetnosti, načinu življenja … Prispevki naj bodo napisani v angleškem jeziku, objavljeni bodo v elektronski publikaciji.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@maribor.si ali telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.

 

Prispevki bodo razvrščeni v pet sklopov:

1. sklop: Od ognjišča do prehrambne industrije;
2. sklop: Kuhinja, prostor inovacji;
3. sklop: Hrana med potrebo, užitkom in odvisnostjo;
4. skolp: Kuhinja in hrana v umetnosti, kulturi in politiki;
5. sklop: Kuhinja in hrana v muzejskih postavitvah in pedagoških programih.

K sodelovanju vabimo arheologe, etnologe, antropologe, zgodovinarje, umetnoste zgodovinarje, arhitekte, oblikovalce, sociologe, muzeologe, prehrambne tehnologe, psihologe, zdravnike idr.

Simpozij bo potekal med 19. in 21. oktobrom 2017 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@maribor.si ali na telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.

 

Srečanje dveh svetov

Z razstavo Srečanja dveh svetov sooča Pokrajinski muzej Maribor ambient grajske viteške dvorane, ki jo krasijo stropne poslikave s prizori bojev s Turki, z razstavo umetnoobrtnih predmetov iz Otomanskega cesarstva iz treh gostujočih ustanov iz Sarajeva.

Museoeurope 2014 - Uporabna vrednost lesenega kolesaZ razstavo Uporabna vrednost lesenega kolesa izpostavlja Pokrajinski muzej Maribor eno najstarejših obrti. Kolarska obrt spada med najpomembnejše gospodarske panoge. Tesno je povezana z izdelavo prvih prevoznih sredstev, ki so jih uporabljali predvsem v trgovini in kmetijstvu. Kolarska obrt je od svojih začetkov, od kolesa z osjo pred 5200 leti, vse do danes imela pomembno vlogo v razvoju kolesa in s tem tudi svojo funkcijo v tehnološkem napredku.

Osredji gostujoči predmet, ki dopolnjuje stalno razstavo kolarske obrti Pokrajinskega muzeja Maribor, je iz Romunskega kmečkega muzeja iz Bukarešte in je del voza iz 20. stoletja. Uporabljali so ga prebivalci vasi Obîrsia v pokrajini Hunedoara, širšem predelu multikulturne regije Transilvanije.

Kolo je sestavni del voza. Pesto je narejeno iz hrastovega lesa in obdano z dvema kovinskima krogoma. Kolo ima 12 naper (11 jih je iz jesenovega lesa, ena pa iz akacijevega) in šest delov obroča iz jesenovega lesa. Na zunanji strani lesenega obroča je še kovinski obroč, debel en centimeter, ki je utrjen z zakovicami. Ta obroč je bil izdelan zato, da bi bilo kolo odporno na udarce oziroma deformacije.

 

Na simpoziju pričakujemo prispevke o različnih vidikih uporabne vrednosti lesenega kolesa s poudarkom na raziskovanju transporta, kmetijstva in različnih obrti, med katerimi izstopa kolarska obrt. Prispevki naj bodo napisani v angleškem jeziku, objavljeni bodo v elektronski publikaciji.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu oskar.habjanic@maribor.si ali telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.

 

 

 

Uporabna vrednost lesenega kolesa

Z razstavo Uporabna vrednost lesenega kolesa izpostavlja Pokrajinski muzej Maribor eno najstarejših obrti. Kolarska obrt spada med najpomembnejše gospodarske panoge. Tesno je povezana z izdelavo prvih prevoznih sredstev, ki so jih uporabljali predvsem v trgovini in kmetijstvu. Kolarska obrt je od svojih začetkov, od kolesa z osjo pred 5200 leti, vse do danes imela pomembno vlogo v razvoju kolesa in s tem tudi svojo funkcijo v tehnološkem napredku.

Osredji gostujoči predmet, ki dopolnjuje stalno razstavo kolarske obrti Pokrajinskega muzeja Maribor, je iz Romunskega kmečkega muzeja iz Bukarešte in je del voza iz 20. stoletja. Uporabljali so ga prebivalci vasi Obîrsia v pokrajini Hunedoara, širšem predelu multikulturne regije Transilvanije.

Museoeurope 2012 - Govorica miruTako kot vse dežele je tudi Štajerska imela svojo deželno vojsko. Poleg pehote so jo sestavljale še konjeniške enote, konjenico pa arkebuzirji in kirasirji. Orožje za vojsko je prihajalo pretežno iz graške deželne orožarne, ki je poskrbela za opremo obrambe mestnih skupnosti in za opremo najemniških vojakov.

Pokrajinski muzej Maribor vabi v okviru Evropske prestolnice kulture – Maribor 2012 na cikel predavanj domačih in tujih strokovnjakov. Predavanja se navezujejo na gostujoče predmete v okviru razstave. Med predavatelji pričakujemo goste iz Avstrije, Nemčije, Vatikana, Poljske, Hrvaške in Slovenije.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu oskar.habjanic@maribor.si ali telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.

 

UNIFORMA PAPEŠKE ŠVICARSKE GARDE

Uniforma papeške švicarske garde nas popelje v čas grofov Brandisov in papeža Pija VI., ki je leta 1782 prenočil v mariborskega gradu. S papežem so prav gotovo prišli tudi pripadniki švicarske garde, ki so ga varovali na poti med Vatikanom in Dunajem. Prvi gardisti se sicer omenjajo že v 16. st., na ogled pa je uniforma, ki jo je leta 1914 kodificiral takratni poveljnik švicarske garde Jules Repond.

KIPI BRATOV STRAUB

Kiparska družina Straub se uvršča med pomembnejše umetniške družine v Srednji Evropi v 18. stoletju. Po rodu je bila iz Wiesensteiga na Württemberškem v Nemčiji. Kiparsko dejavnost očeta Janeza Jurija Strauba (1674-1755) je nadgrajevalo njegovih pet sinov: Janez Krstnik (1704-1755), ki je delal kot dvorni kipar v Münchnu, Filip Jakob (1706-1774), dvorni kipar v Gradcu, Jožef (1712-1756), kipar v Mariboru, Janez Jurij (1721-1773), kipar v Radgoni, in Franc Adam (1726 – pred 1771), kipar v Zagrebu.

MIZICA PRINCA WIŚNIOWIECKEGA IN PRINCESE RADZIWIŁŁ

Miza z grbom družin Radziwiłł in Wiśniowiecki je nastala v obdobju vladavine dinastije Wettin v času Poljsko-litovske zveze, ki je bila ena največjih držav v tedanji Evropi. Narejena je bila za Michała Serwacyja Wiśniowieckega in njegovo ženo Teklo Różo, rojeno Radziwiłł. Grbovni motivi izkazujejo ljubezensko zvezo ter blišč družine in njen ponos na plemiški naziv.

Pokrajinski muzej Maribor vas vabi k sodelovanju na mednarodnem strokovnem simpoziju s temo Kitchen debate - Debate v kuhinji. Simpozij bo potekal med 19. in 21. oktobrom 2017 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Reminiscence preteklosti evropskega izroćila temeljijo na ukani, ugrabitvi in posilstvu, ki ga je “zakrivijo” poželjenje grških bogov. Srednjeveška Evropa nas popelje v svet viteštva, udvorljivosti in razvoja omike, poljuba miru, vdanosti in ljubezni ter nenazadnje vere in upanja. Renesančna Evropa izhaja iz lepote duha in čutnosti, razsvetljenstvo iz razuma, doba meščanstva in moderna doba pa iz idealov enakosti, svobode in solidarnosti.

Projekt Museoeurope se simbolično naslanja na renesančni rek o “učenosti, ki uživlja, kar umira” in “umetnosti, ki kliče nazaj na vetlobo, kar je potonilo v senco”, gre za izmenjavo idej in izkustva, znanja in dediščine, ki razkriva različne Evrope.

Prispevki bodo razvrščeni v pet sklopov:

1. sklop: Od ognjišča do prehrambne industrije;
2. sklop: Kuhinja, prostor inovacji;
3. sklop: Hrana med potrebo, užitkom in odvisnostjo;
4. skolp: Kuhinja in hrana v umetnosti, kulturi in politiki;
5. sklop: Kuhinja in hrana v muzejskih postavitvah in pedagoških programih.

K sodelovanju vabimo arheologe, etnologe, antropologe, zgodovinarje, umetnoste zgodovinarje, arhitekte, oblikovalce, sociologe, muzeologe, prehrambne tehnologe, psihologe, zdravnike idr.

Simpozij bo potekal med 19. in 21. oktobrom 2017 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@maribor.si ali na telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.

Pokrajinski muzej Maribor vas vabi k sodelovanju na mednarodnem strokovnem simpoziju s temo Kitchen debate - Debate v kuhinji. Simpozij bo potekal med 19. in 21. oktobrom 2017 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Reminiscence preteklosti evropskega izroćila temeljijo na ukani, ugrabitvi in posilstvu, ki ga je “zakrivijo” poželjenje grških bogov. Srednjeveška Evropa nas popelje v svet viteštva, udvorljivosti in razvoja omike, poljuba miru, vdanosti in ljubezni ter nenazadnje vere in upanja. Renesančna Evropa izhaja iz lepote duha in čutnosti, razsvetljenstvo iz razuma, doba meščanstva in moderna doba pa iz idealov enakosti, svobode in solidarnosti.

Projekt Museoeurope se simbolično naslanja na renesančni rek o “učenosti, ki uživlja, kar umira” in “umetnosti, ki kliče nazaj na vetlobo, kar je potonilo v senco”, gre za izmenjavo idej in izkustva, znanja in dediščine, ki razkriva različne Evrope.

Prispevki bodo razvrščeni v pet sklopov:

1. sklop: Od ognjišča do prehrambne industrije;
2. sklop: Kuhinja, prostor inovacji;
3. sklop: Hrana med potrebo, užitkom in odvisnostjo;
4. skolp: Kuhinja in hrana v umetnosti, kulturi in politiki;
5. sklop: Kuhinja in hrana v muzejskih postavitvah in pedagoških programih.

K sodelovanju vabimo arheologe, etnologe, antropologe, zgodovinarje, umetnoste zgodovinarje, arhitekte, oblikovalce, sociologe, muzeologe, prehrambne tehnologe, psihologe, zdravnike idr.

Simpozij bo potekal med 19. in 21. oktobrom 2017 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@maribor.si ali na telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.

Pokrajinski muzej Maribor vas vabi k sodelovanju na mednarodnem strokovnem simpoziju s temo Kitchen debate - Debate v kuhinji. Simpozij bo potekal med 19. in 21. oktobrom 2017 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Reminiscence preteklosti evropskega izroćila temeljijo na ukani, ugrabitvi in posilstvu, ki ga je “zakrivijo” poželjenje grških bogov. Srednjeveška Evropa nas popelje v svet viteštva, udvorljivosti in razvoja omike, poljuba miru, vdanosti in ljubezni ter nenazadnje vere in upanja. Renesančna Evropa izhaja iz lepote duha in čutnosti, razsvetljenstvo iz razuma, doba meščanstva in moderna doba pa iz idealov enakosti, svobode in solidarnosti.

Projekt Museoeurope se simbolično naslanja na renesančni rek o “učenosti, ki uživlja, kar umira” in “umetnosti, ki kliče nazaj na vetlobo, kar je potonilo v senco”, gre za izmenjavo idej in izkustva, znanja in dediščine, ki razkriva različne Evrope.

Prispevki bodo razvrščeni v pet sklopov:

1. sklop: Od ognjišča do prehrambne industrije;
2. sklop: Kuhinja, prostor inovacji;
3. sklop: Hrana med potrebo, užitkom in odvisnostjo;
4. skolp: Kuhinja in hrana v umetnosti, kulturi in politiki;
5. sklop: Kuhinja in hrana v muzejskih postavitvah in pedagoških programih.

K sodelovanju vabimo arheologe, etnologe, antropologe, zgodovinarje, umetnoste zgodovinarje, arhitekte, oblikovalce, sociologe, muzeologe, prehrambne tehnologe, psihologe, zdravnike idr.

Simpozij bo potekal med 19. in 21. oktobrom 2017 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@maribor.si ali na telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.

Pokrajinski muzej Maribor vas vabi k sodelovanju na mednarodnem strokovnem simpoziju s temo Kitchen debate - Debate v kuhinji. Simpozij bo potekal med 19. in 21. oktobrom 2017 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Reminiscence preteklosti evropskega izroćila temeljijo na ukani, ugrabitvi in posilstvu, ki ga je “zakrivijo” poželjenje grških bogov. Srednjeveška Evropa nas popelje v svet viteštva, udvorljivosti in razvoja omike, poljuba miru, vdanosti in ljubezni ter nenazadnje vere in upanja. Renesančna Evropa izhaja iz lepote duha in čutnosti, razsvetljenstvo iz razuma, doba meščanstva in moderna doba pa iz idealov enakosti, svobode in solidarnosti.

Projekt Museoeurope se simbolično naslanja na renesančni rek o “učenosti, ki uživlja, kar umira” in “umetnosti, ki kliče nazaj na vetlobo, kar je potonilo v senco”, gre za izmenjavo idej in izkustva, znanja in dediščine, ki razkriva različne Evrope.

Prispevki bodo razvrščeni v pet sklopov:

1. sklop: Od ognjišča do prehrambne industrije;
2. sklop: Kuhinja, prostor inovacji;
3. sklop: Hrana med potrebo, užitkom in odvisnostjo;
4. skolp: Kuhinja in hrana v umetnosti, kulturi in politiki;
5. sklop: Kuhinja in hrana v muzejskih postavitvah in pedagoških programih.

K sodelovanju vabimo arheologe, etnologe, antropologe, zgodovinarje, umetnoste zgodovinarje, arhitekte, oblikovalce, sociologe, muzeologe, prehrambne tehnologe, psihologe, zdravnike idr.

Simpozij bo potekal med 19. in 21. oktobrom 2017 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@maribor.si ali na telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.

Stalna razstava:PROSTORI LEPEGA

Zbirka pohištva Pokrajinskega muzeja Maribor je od leta 2020 postavljena na novi stalni razstavi, poimenovani Prostori lepega. Koncept razstave temelji na štirih prostorih. V vsakem od njih so predstavljeni iz različnih obdobij izbrani kosi pohištva, ki so obdelani z isto krasilno tehniko. Osnovne tehnike okraševanja lesenega pohištva so bile v uporabi že v obdobju starih civilizacij, njihov razvoj pa je vsakič spodbudila potreba po novem sporočilu.

Razstava z množico zanimivosti, ki jih avtorica ponuja ob predmetih, širi prostor razmisleka izven pohištva samega, izven stavb, za katere je bilo narejeno, izven ambicij vladarjev, plemstva, meščanstva in cerkve, izven talenta oblikovalcev in časovno pogojenih izvedbenih omejitev do vizij o naši skupni prihodnosti. Sprašuje, ali nas danes, ko tehnologija omogoča realizacijo prav vsake zamisli, spremlja tudi resnejša presoja o lepem.