ZGODOVINA GRADU

1478

Po naročilu cesarja Friderika III. so v Mariboru leta 1478 začeli ob severovzhodnem vogalu mestnega obzidja graditi upravni dvor. Mestu naj bi zagotavljal močnejšo utrditev in boljšo oskrbo v nemirnih časih madžarskih in osmanskih groženj. Kletna in pritlična etaža dvora sta bili obokani, vrhnja etaža pa je imela raven strop. Prvotno višino stavbe nakazuje naslikan venec, sestavljen iz križajočih se šilastih lokov, še vedno viden na podstrešju.

1555 - 1562

Ob severovzhodnem vogalu obzidja so zgradili bastion, eno od štirih obrambnih stavb v Mariboru, zgrajenih po načrtih Domenica dell’Allia. Obrambno moč bastiona so povečali z nasutjem v njegovem severovzhodnem delu, ki je bilo odstranjeno leta 2007. V pritlični etaži je od nekdanjih šestih strelnih lin ohranjenih pet, pod njimi pa so železni obroči za privezovanje topov. Sodeč po upodobitvah, je bila tudi zgornja ploščad namenjena namestitvi topov. Leta 1750 je bastion odkupil grof Brandis in ga nadzidal v stanovanjsko etažo.

1620 - 1640

Baroni Khisli (od leta 1623 dalje grofi, lastniki gradu do leta 1686) so začeli dvor preurejati v rezidenco, ko so leta 1620 postali njegovi dedni lastniki. Glavno stavbo so z nivojsko izravnano vežo prebili, dogradili štiri vogalne stolpiče, od katerih je ohranjen le jugovzhodni, ter po letu 1640 na južni in zahodni strani dogradili slopasta arkadna hodnika. Prav tako na zahodni strani so dogradili vežo s stopniščnim stolpičem.

1655

Jurij Jernej Khisl je dal zgraditi loretansko kapelo, ki jo je leta 1661 posvetil škof Vaccano. V stenski niši je ohranjen kip Črne Marije z otrokom, na stenah pa visoka lesena svečnika z grbom grofov Khislov iz 17. stoletja. Po letu 1727 vzidan oratorij je bil namenjen grajski družini. Ohranjene votivne podobe dokazujejo, da so kapelo lahko obiskovali tudi meščani.

1668 - 1682

Na vrhu mestnega obzidja je nastala grajska loža. Zanjo je grof Hans Jakob Khisl nad vzhodnim traktom dal zgraditi strop, ki so ga podprli z arkadami. Vzhodni trak so sestavljali na jugu konjušnica (pred 1590), na severu mlečna shramba in skladišče ter nad njima mesna shramba (1590–1591).

1680 - 1763

Strop viteške dvorane je okoli leta 1680 z mavčno štukaturo okrasil Alessandro Sereni s pomočniki, slikar Laurenzo Lauriga pa je naslikal alegorije štirih letnih časov, rimska bogova Jupitra in Marsa, prizora Odisejeve vrnitve na Itako ter dva vojna prizora bitk s Turki. Leta 1763 je graški slikar Joseph Michael Gebler naslikal osrednji stropni prizor boja s Turki. Dvorana je gostila znane osebnosti, med katerimi izstopata papež Pij VI. (1781) in Franz Liszt (1846).

1747 - 1749

Na mestu starega stopniščnega stolpiča so grofi Brandisi (lastniki gradu 1727–1876) dogradili novo stavbo kot slavnostni dostop do viteške dvorane. Zunanjščina je živahno razgibana in okrašena s štukirano rokokojsko ornamentiko, krasita jo tudi aliančna grba družin Brandis in Trauttmannsdorf. Notranjost je opremljena s kamnito ograjo, ki jo krasijo kamniti kipi (dečki, ki simbolizirajo razne vede, gospodarske dejavnosti in umetnost, boginji Cerera in Diana, niše z alegorijami letih časov), ohranjene pa so tudi železne svetilke v obliki tulipana in sončnice.

1933 - 1938

Leta 1933 je Mestna občina Maribor grad odkupila od Vilka in Berte Berdajs (lastnika gradu 1921–1933), leta 1938 pa se je vanj preselil Pokrajinski muzej Maribor. Grad so preuredili za muzejske potrebe, na notranjem grajskem dvorišču pa so mu prizidali pritlični hodnik.

GALERIJA SLIK