Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

DOŽIVI

GUGALNIK IDEJ

V Pokrajinskem muzeju Maribor prikazujemo zbirko pohištva tudi v oglednem depoju v Kinu Partizan. Verjamemo, da lahko s prikazom velike količine zbranih muzejskih predmetov javnost soočimo s pojmom materializirane zgodovine in prikažemo razvojni potencial dediščine. Z neselekcioniranim prikazom gradiva, ki pa je v depoju vendarle sistematično urejeno, je postavljena trdna platforma za vznik številnih etično-estetskih konceptov in kreiranje mnogoterih stališč.

Ker so med najbolj občutljivimi osebami prav umetniki, se prostor, v katerem je deponiran zgodovinski spomin na ustvarjalnost, odpira kot nova galerija. V okviru projekta GUGALNIK IDEJ vabimo vanjo umetnike, da s svojimi avtorskimi prispevki odgovorijo na vprašanja o tem, kako dediščina deluje na njihovo ustvarjalnost, kako jih nagovarja in kako jih spreminja.

Dostopnost