2015

DRAGO OMAN: VALVASORJEVA NAGRADA ZA ENKRATNE DOSEŽKE V LETU 2014
Projekt Naj živi mir! je krona večletnega strokovnega pedagoškega dela Draga Omana, ki je svoj strokovni način dela dogradil v lanskem projektu, ki je hkrati podprl tudi stoletnico začetka prve svetovne vojne. S strokovnostjo in doslednostjo upoštevanja vseh pedagoških smernic je Drago Oman pomembno doprinesel k slovenskemu muzealstvu.

MIRJANA KOREN: GLAZERJEVA LISTINA ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE V LETU
Glazerjeva nagrada in Glazarjeve listine so priznanja Mestne občine Maribor za življenjsko delo in za posebne dosežke na področju kulture. Glazerjeva nagrada se podeljuje posameznikom ali skupinam ustvarjalcev za življenjsko delo na področju kulture, izjemoma tudi za posamične vrhunske umetniške dosežke, s katerimi je bila mariborska kultura uveljavljena v širšem prostoru. V letu 2015 je Glazerjevo listino za posebne dosežke na področju kulture prejela direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana Koren, in sicer za postavitev in ureditev pohištvene zbirke v depoju nekdanjega Kina Partizan.

2013

MICHELETTIJEVA NAGRADA
Koncept sodobnega Pokrajinskega muzeja Maribor, ki na atraktiven način predstavlja preteklost, je bil tudi mednarodno priznan. Evropska muzejska akademija je Pokrajinski muzej Maribor z odprtim depojem pohištva v Kinu Partizan uvrstila med šest finalistov prestižne nagrade Micheletti za leto 2013. Pokrajinski muzej Maribor je bil postavljen ob bok muzejem Lalique, Wingen-sur-Moder, Francija, Militarhistorisches Museum der Bundeswehr, Dresden, Nemčija, Museu do Douro, Peso da Requa, Portugal, Parque de las Ciencias, Granada, Španija in Merinos Energy Museum, Bursa, Turčija.

VALVASORJEVA NAGRADA
V preteklem letu je v Mariboru in partnerskih mestih potekal projekt Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture. Pokrajinski muzej Maribor se je v projekt vključil z raznoliko in obsežno muzejsko ponudbo, ki odraža zaznavanje in priložnost mednarodne kontekstualizacije ter popularizacije muzejskega gradiva, muzejskih dejavnosti in teorije. V projektu z naslovom EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI je svoje strokovno delo osrediščil v mednarodni prostor in se v njem preizkusil, dopolnil in nadgradil. Z raznovrstnimi oblikami dostopnosti je ponudil pestre vsebine različnim javnostim in tako polno sooblikoval celostno ponudbo evropske prestolnice kulture 2012.
Glavni cilj projekta je njegova trajnost, povezovanje ustanov in strokovnjakov, sinergije evropskih znanj in navezovanje stikov ter plodnih povezav z uglednimi evropskimi muzeji. Projekt omogoča vzpostavitev mednarodne muzejske ponudbe, ki upošteva potrebe različnih ciljnih skupin.
Tudi zato je Pokrajinski muzej Maribor za projekt EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI prejel najvišje strokovno nacionalno priznanje – Valvasorjevo nagrado za leto 2012. Mednarodna odmevnost projekta in sodelovanje z institucijami (Vatikan, Bavarski nacionalni muzej, Munchen, Narodni muzej Varšava, Universalmuseum Joanneum, Graz, Zinnfiguren Welt, Wien) ter gostovanje predmetov, ki so prvič potovali izven matičnega muzeja (npr. več kot 200-let stara Straubova skulptura Marije z detetom iz Bavarskega nacionalnega muzeja) so odličen prikaz, da je projekt dobro naravnan, da ima še veliko potenciala, da je v muzeju ogromno zbirk in predmetov, ki bodo lahko prikazani skupaj s tujimi in da bodo v Mariboru lahko ob izjemnih evropskih gostovali tudi neevropski muzeji.
Pokrajinski muzej Maribor prejme Valvasorjevo nagrado za leto 2012 za projekt Evropa v muzeju – muzej v Evropi.

2011

IRENA POREKAR KACAFURA
Priznanje Mirka Šubica za opravljene konservatorske-restavratorske posege in pripravo nove stalne arheološke razstave Prvi dotik.

2006

MIRJANA KOREN: VALVAZORJEVO PRIZNANJE ZA RAZSTAVO STEKLENA SLED

VALENTINA BEVC VARL: VALVAZORJEVO PRIZNANJE ZA RAZSTAVO STEKLENA SLED

ANDREJA VRIŠER: NAGRADA »TREND 2006« ZA KNJIGO V FRAKU IN KRINOLINI