ANDREJA VRIŠER: NAGRADA »TREND 2006« ZA KNJIGO V FRAKU IN KRINOLINI