SPOZNAJ

ZAPOSLENI

Sila, ki je ne gre prezreti. Ljudje za kulisami, zakopani za knjigami modrosti, sklanjajoč se nad velikimi najdbami so največja in najživahnejša muzejska zbirka.

Maja Hren Brvar
Dr. Mirjana Koren
Kustos pedagog
Dunja Salecl
Nives Cvikl
Dr. Valentina Bevc Varl
Danilo Rojko
Irena Porekar Kacafura
Špela Krštinc
Jurij Čas
Sanja Mohorko
Ksenija Visočnik
Maja Knez
Drago Oman
Vesna Koprivnik
Mag. Oskar Habjanič