zaposlen_danilo_rojko

Danilo Rojko

Restavriranje je zame izziv in način razumevanja obrtniških veščin in umetnosti.
Dr. Mirjana Koren
Kustos pedagog
Dunja Salecl
Nives Cvikl
Dr. Valentina Bevc Varl
Danilo Rojko
Irena Porekar Kacafura
Maja Hren Brvar
Špela Krštinc
Jurij Čas
Sanja Mohorko
Ksenija Visočnik
Maja Knez
Drago Oman
Vesna Koprivnik
Mag. Oskar Habjanič