Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00
zaposlen_v_prirpavi

Nives Cvikl

Rada imam zgodbe in v muzeju jih je vse polno. Nekateri predmeti jih šepetajo, drugi jasno pripovedujejo, tretji skrivnostno molčijo. Rada odkrivam njihove zgodbe in jih pripovedujem naprej. Da se ob njih čudimo, zabavamo, učimo, krepimo vez s preteklostjo in gradimo prihodnost.
Dr. Mirjana Koren
Maja Hren Brvar
Kustos pedagog
Dunja Salecl
Nives Cvikl
Dr. Valentina Bevc Varl
Danilo Rojko
Irena Porekar Kacafura
Špela Krštinc
Jurij Čas
Sanja Mohorko
Ksenija Visočnik
Maja Knez
Vesna Koprivnik
Mag. Oskar Habjanič
Dostopnost