Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

Sprehodite se skozi preteklost...

V muzejskih zbirkah hranimo arheološko in kulturnozgodovinsko premično dediščino z območja 23-ih občin.

Za svoje obiskovalce, sosede, goste in sodelavce si prizadevamo ostati prijazni, navdušujoči, hitro odzivni in družbeno odgovorni.

STALNA RAZSTAVA

Od kod prihajam? Kdo sem? Kam grem?
+ več

STALNA RAZSTAVA

Med bliščem in bedo srednjega veka
+ več

STALNA RAZSTAVA

Prvi dotik
+ več

STALNA RAZSTAVA

Začetki
+ več

STALNA RAZSTAVA

Ars pharmaceutica – umetnost lekarništva
+ več

OTROCI V MUZEJU

Najmlajšim predajamo preteklost za prihodnost.

MARIBORSKI GRAD

Današnji mariborski grad je sestavljen iz dveh delov. Prvega predstavlja upravni dvor deželnega kneza zgrajen med letoma 1478 in 1481, drugega pa SV del mestnega utrdbenega sistema (grajska bastija in loža).

Z lastništvom grofov Khislov se je leta 1620 začela dokončna preobrazba dvora v rezidenčni grad, v katerem so med drugim uredili viteško dvorano in dogradili loretsko kapelo. Po letu 1727 je grad prešel v lastništvo grofov Brandis, ki so mu dodali novo stopnišče, nadzidali bastijo ter dokončali ureditev viteške dvorane. Z ureditvijo današnje Grajske ulice leta 1871 je bil grad razpolovljen. Leta 1933 je grad odkupila tedanja mestna občina, Pokrajinski muzej Maribor pa se je vanj preselil leta 1938.

VHOD

LORETSKA KAPELA

Kapela je bila zgrajena leta 1655 po vzoru kapele Santa Casa v Loretu pri Anconi. V prezbiteriju je v niši ohranjen kip Črne Marije z detetom.

GRAJSKA KLET

Grajska klet je del kletne etaže upravnega dvora, ki so ga začeli graditi leta 1478. Krasijo jo freske, ki jih je leta 1940 za tedanji gostinski lokal Grajska klet poslikal Matej Sternen. Pred tem so prostor krasile freske Viktorja Cotiča. Po drugi svetovni vojni so tudi ta prostor namenili za muzejske potrebe. V njem je od leta 2006 dalje na ogled razstava Začetki, od leta 2010 dalje pa razstava Prvi dotik.

GRAJSKO STOPNIŠČE

Grajsko stopnišče je bilo zgrajeno med letoma 1747 in 1749 na mestu starejše vhodne veže s stopniščnim stolpom. Slovi po kamniti ograji, ki jo krasijo kipi šestnajstih dečkov. Kipi simbolizirajo različne vede, umetnosti, gospodarske dejavnosti in drugo. Pridružujejo se jim prispodobe letnih časov ter boginji Ceres in Diana.

ARHEOLOGIJA


GLOBOKA KLET

Po letu 1620 so grofje Khisli glavno stavbo prebili z vežo, ki je omogočila nov dostop na vzhodno grajsko dvorišče. Ob tem so dotlej enovito klet ločili in njen severni del, danes imenovan globoka klet, na novo obokali.

SEVERNA KLET

Leta 1591 so zgradili klet, nad njo pa še dve etaži – v prvi so uredili kuhinjo in shrambo, v drugi pa dve sobi. Od leta 2010 je v kleti na ogled razstava Ars pharmaceutica – umetnost lekarništva.

GRAJSKA BASTIJA

Grajska bastija je bila zgrajena med letoma 1555 in 1562 po načrtih Domenica dell'Alia. Leta 1750 so jo odkupili grofje Brandis, jo nadzidali in vključili v grajski sestav. Leta 2004 je bilo odstranjeno nasutje iz njenega severovzhodnega vogala. Od leta 2007 dalje je v pritličju urejena razstava Med bliščem in bedo srednjega veka. V nadstropju je od leta 2014 urejen ogledni depo slikarske zbirke, od leta 2015 dalje pa ogledni depo kiparskih del.

PRIJAVA NA NOVICE:

Na mail bomo pošiljali samo koristno vsebino povezano z muzejem in dogodki.

MARIBORSKI GRAD

Današnji mariborski grad je sestavljen iz dveh delov. Prvega predstavlja upravni dvor deželnega kneza zgrajen med letoma 1478 in 1481, drugega pa SV del mestnega utrdbenega sistema (grajska bastija in loža).

Z lastništvom grofov Khislov se je leta 1620 začela dokončna preobrazba dvora v rezidenčni grad, v katerem so med drugim uredili viteško dvorano in dogradili loretsko kapelo. Po letu 1727 je grad prešel v lastništvo grofov Brandis, ki so mu dodali novo stopnišče, nadzidali bastijo ter dokončali ureditev viteške dvorane. Z ureditvijo današnje Grajske ulice leta 1871 je bil grad razpolovljen. Leta 1933 je grad odkupila tedanja mestna občina, Pokrajinski muzej Maribor pa se je vanj preselil leta 1938.

PRIJAVA NA NOVICE:

Na mail bomo pošiljali samo koristno vsebino povezano z muzejem in dogodki.
Dostopnost