Napovednik dogodkov

Vabljeni v svet preteklosti skozi oči sedanjosti.

STALNE RAZSTAVE

Sprehodite seskozi preteklost...

V muzejskih zbirkah hranimo arheološko in kulturnozgodovinsko premično dediščino z območja 23-ih občin.

Za svoje obiskovalce, sosede, goste in sodelavce si prizadevamo ostati prijazni, navdušujoči, hitro odzivni in družbeno odgovorni.

Stalna razstava

Od kod prihajam? Kdo sem? Kam grem?

+ več

Stalna razstava

Med bliščem in bedo srednjega veka

+ več

Stalna razstava

Prvi dotik

+ več

Stalna razstava

Začetki

+ več

Stalna razstava

Ars pharmaceutica – umetnost lekarništva

+ več

OBČASNE RAZSTAVE

17. junija 2021

VINO NAŠE VSAKDANJE

Otroci v muzeju

Najmlajšim predajamo preteklost za prihodnost.

Povprašajte za termin