Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

VRTCI IN ŠOLE

VRTCI IN ŠOLE

Ljubezen in znanje sta največji darili, ki ju lahko podarimo otrokom. Raziskovanje in možnost izgubiti se med velikimi skrivnostmi preteklih obdobij sta za otroka lahko boljša kot katerakoli pravljica za lahko noč. Podajmo se novim odkritjem naproti, ustvarjajmo spomine in se po poti še česa naučimo.

VODENI OGLEDI/UČNE URICE IN MUZEJNICE

Obogatite pouk z učnimi urami v muzeju ter muzejnicami za najmlajše.

ČASOVNI TRAK

Sočasnost pomembnejših zgodovinskih procesov in dogodkov po posameznih obdobjih učenci dojemajo ob uporabi časovnega traku. Za lažje razumevanje sledov človekovega življenja in delovanja po obdobjih spoznajo materialne zgodovinske vire. Seznanijo se z vlogo posameznih ustanov, ki hranijo zgodovinske vire ter spoznajo nekaj pomožnih zgodovinskih ved, ki so za proučevanje zgodovine nujne (arheologija, …).

ŽIVLJENJE V PRAZGODOVINI

Ob arheoloških izkopaninah iz širšega območja Maribora učenci pridobijo osnovne predstave o življenju v prazgodovinskih obdobjih. Nazoren vpogled v različna prazgodovinska obdobja učencem omogočajo tudi makete prazgodovinskih bivališč. Skupinsko izdelajo podroben časovni trak obravnavanih obdobij, ga odnesejo v šolo in ga dopolnjujejo do konca šolskega leta.

STARI RIMLJANI

Učencem ob arheoloških izkopaninah predstavimo vsakdanje življenje v času rimske antike, pogrebne običaje, način gradnje, pomen pojava uveljavitve pisave v naših krajih ter pomen mariborskega prostora v tem obdobju.

SREDNJEVEŠKI MARIBOR

Učenci spoznajo nastanek srednjeveškega mesta ter posamezne pojave in strukture v mestu od srednjega veka do začetka 18. stoletja. V učni uri v stalni razstavi Med bliščem in bedo srednjega veka učenci ob razstavljenih muzealijah sklepajo o videzu srednjeveškega mesta in načinu obrambe pred vojaškimi nevarnostmi. Spoznajo funkcijo mestnega sodnika, kako so se meščani preživljali, katere jezike so govorili, kako so bili oblečeni. Spoznajo osnovne simbole mesta ter razvoj imena Maribor.

MARIBOR V ČASU OSMANSKEGA IMPERIJA

Stalna razstava in posamezne arhitekturne značilnosti mariborskega gradu so neposredni vir za razumevanje posledic turških vpadov v slovenske (zgodovinske) dežele. Učenci na stalni razstavi spoznajo novosti v oborožitvi in prednosti turške vojske, ki so vplivale na organizacijo obrambe in izgradnjo novih obrambnih stolpov v Mariboru ter grajsko bastijo kot avtentično protiturško obrambno arhitekturo. Ob razstavljenih muzealijah se seznanijo s protestantizmom v Mariboru, z epidemijami kuge in velikimi požari v 16. In 17. stoletju.

PO SLEDEH STAREGA MARIBORA

Učna ura z delovnim listom traja dve šolski uri. Ura zajema obhod nekdanjega mestnega obzidja, ogled obrambnih stolpov ter nekaterih stavb in spomenikov (mestni grad, sinagoga, kužno znamenje, rotovž, cerkev sv. Janeza Krstnika).
Dostopnost