zaposlen_mirjana_koren

Dr. Mirjana Koren

Pri mojem delu se zgoščuje in redči čas stoletij. Iz muzealij odčitavam znanje, talente in veščine naših prednikov in spoznavam izvore naših vrednot. Hvaležna sem za izkušnjo, ki mi omogoča vsak dan znova ozavestiti, da stojim natančno tukaj in zdaj, med resnično zgodovino in navidezno prihodnostjo.
Maja Hren Brvar
Dr. Mirjana Koren
Kustos pedagog
Dunja Salecl
Nives Cvikl
Dr. Valentina Bevc Varl
Danilo Rojko
Irena Porekar Kacafura
Špela Krštinc
Jurij Čas
Sanja Mohorko
Ksenija Visočnik
Maja Knez
Drago Oman
Vesna Koprivnik
Mag. Oskar Habjanič