Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

RAZISKUJ – OGLEDNI DEPO

KIPARSTVO

V oglednem depoju kiparstva so na ogled izbrana dela iz zbirke kiparstva, ki obsega več kot 700 predmetov iz časa od 14. do 20. stoletja. Večina del izvira iz štajerskih cerkva in samostanov, saj predstavljajo glavnino zbirke sakralna kiparska dela. V odprtem depoju kiparstva so razvrščena kronološko.

Najstarejša dela so iz obdobja gotike (Marija z Jezusom iz Zdol pri Kozjem, iz let okoli 1380,  Lepe Madone iz Marijine cerkve na Ptujski Gori, iz let okoli 1420–1430, sv. Katarine iz cerkve sv. Bolfenka na Pohorju in sv. Janeza Krstnika iz mariborske stolnice, obe iz časa okoli leta 1430,  sv. Danijela iz podružnične cerkve sv. Danijela na Pohorju iz srede 15. stoletja). Iz 17. stoletja sta reliefa Leonharda Kerna (1585/1588–1662) Poklon Svetih treh kraljev in Marijino kronanje z velikega oltarja župnijske cerkve v Gornjem Gradu (1612–1613). Iz prve polovice 18. stoletja so dela laškega kiparja Janeza Gregorja Božiča (okoli 1675–1724), Mihaela Pogačnika (omenjen med letoma 1709 in 1734) iz Slovenskih Konjic, celovškega kiparja Krištofa Rudolfa (u. 1740) ter drugih mojstrov. Osrednje mesto je namenjeno delom mariborskega kiparja Jožefa Strauba (1712–1756) iz župnijske cerkve sv. Jožefa na Studencih v Mariboru iz leta 1750 ter dvema leseni konjeniškima figurama sv. Martina in sv. Jurija iz gradu Kozjak, delo Jožefovega starejšega brata Filipa Jakoba (1706–1774). Zastopana so tudi dela Jožefa Holzingerja (1735–1797) iz druge polovice 18. stoletja. V vitrinah so na ogled rezbarska sakralna dela iz 18. in 19. stoletja.

KUSTODINJA ZBIRKE

dr. Valentina Bevc Varl, muzejska svetovalka

Dostopnost