POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR

KUSTODINJA ZBIRKE

dr. Mirjana Koren, muzejska svetovalka

mirjana.koren@museum-mb.si

Financerji, pokrovitelji in donatorji: