Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

VRTCI IN ŠOLE

SREDNJI VEK

V znanju je moč. (Francis Bacon)

Oklep

Mestno obzidje

Cerkev sv. Janeza Krstnika

Srednjeveško prebivalstvo

Vodni stolp v Mariboru

Življenje plemstva

Nastanek mesta Maribor

Mestni grb

Judje v Mariboru

Romanika

Gotika

Samostani

Judovski nagrobnik

Mesto in meščani

Mestne obrti

Nevarnosti vsakdana

Trgovina v Mariboru

Trgovina v srednjeveškem mestu

Srednjeveško prebivalstvo Maribora

DELOVNI LISTI:

Dostopnost