Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

DUH ŽITA

ŽETELAČKE SVEČANOSTI

Tokom XX veka je došlo do velikih promena u poljoprivredi. Poslovi su mehanizovani, a njihovi društveni okviri su izmenjeni. Samim tim su izmenjeni i običaji koji su ih pratili. U nekim vojvođanskim sredinama su se, umesto nekadašnjih žetelačkih običaja, razvile kulturne manifestacije – žetelačke svečanosti. Najpoznatija je Dužijanca na severu Bačke. Centralni deo Dužijance predstavlja povorka u kojoj bandaš i bandašica, okićeni ukrasima od slame, tj. „perlicama“, nose žetveni venac ili krunu u crkvu, kao simbol zahvalnosti Bogu za dobru žetvu. U Muzeju Vojvodine se čuva kruna iz Tavankuta, koja je napravljena 1960. godine.
Dostopnost