POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR

KUSTODINJA ZBIRKE

Nives Cvikl, univ. dipl. etn. in kult. antr., univ. dipl. nov., kustodinja

nives.cvikl@museum-mb.si

Financerji, pokrovitelji, donatorji in partnerji: