POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR

KUSTODINJA ZBIRKE

Vesna Koprivnik, univ. dipl. arheol., muzejska svetovalka

vesna.koprivnik@museum-mb.si

Financerji, pokrovitelji, donatorji in partnerji: