Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

VRTCI IN ŠOLE

VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV

Velike stvaritve malih mojstrov so spremljevalni pedagoški program k občasni muzejski razstavi ali pa jih povezujemo z drugimi aktualnimi  vsebinami. V obliki natečaja vabimo k sodelovanju učence osnovnih šol. Likovni izdelki, ki prispejo na razpis, so na ogled v muzeju na občasni razstavi, vsi pa prejmejo pisno priznanje za sodelovanje.

Velike stvaritve malih mojstrov so tradicionalni muzejski pedagoški projekt, ki smo ga letos naslovili Grad – Zaklad. V središče zanimanja smo postavili oblikovanje nekoč in danes. Osnovnošolce smo povabili,   da se kot oblikovalci preizkusijo v oblikovanju logotipa za otroški muzej oziroma, da narišejo znak s katerim bi po njihovem najbolje prikazali muzej, namenjen otrokom. Razpis in povabilo k sodelovanju smo  posredovali osnovnim šolam ter ga objavili na spletni strain Pokrajinskega muzeja Maribor.

Učenci so svoja dela ustvarjali v času epidemije korona virusa doma, fotografije njihov del pa so nam posredovale njihove mentorice. Zato letos izjemoma prispela dela razstavljamo večinoma kot natisnjene reprodukcije.

Nekatera od prispelih del smo objavili tudi na družbenih omrežjih facebook in instagram.

Povabilu se je odzvalo 79 učencev iz sedmih osnovnih šol in dva predšolska otroka. Sodelujoči učenci in otroci so iz naslednjih osnovnih šol in vrtca:

OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor

OŠ Dušana Flisa Hoče

OŠ borcev za severno mejo Maribor

OŠ Leona Štuklja Maribor

OŠ Prežihovega Voranca Maribor

OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

OŠ Mladika Ptuj

Vrtca Ivana Glinška Maribor

Natisnjene reprodukcije prispelih del bodo na ogled od 10. junija do 31. avgusta 2020 v bastiji Pokrajinskega muzeja Maribor.

Prijazno vabljeni.

Dostopnost