Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

RAZISKUJ

INVENTARNA ŠTEVILKA 1

Slike imajo moč, nadomestijo lahko besede in odprejo pogled v popolnoma neznane svetove.

V skupnem projektu z Umetnostno galerijo Maribor v letu 2020 začenjamo niz aktivnosti, posvečenih proučevanju nastanka prvih slikarskih zbirk in stoti obletnici organizirane likovne dejavnosti v Mariboru.

Razstava Pokrajinskega muzeja Maribor z naslovom INVENTARNA ŠTEVILKA 1 predstavlja slikarska dela, ki so v muzejski fond prišla kot rezultat zbiranja predhodnikov današnjega muzeja – Muzejskega društva v Mariboru, Zgodovinskega društva za slovensko Štajersko in Lavantinskega škofijskega muzeja.

Če nas je v preteklih desetletjih zanimal predvsem predmet kot umetniško delo in dokument določenega umetnostnega sloga, okolja in časa, nas v kontekstu projekta INVENTARNA ŠTEVILKA 1 zanima tudi njen darovalec oziroma zbiralec, ki je predmet iz določenih razlogov podaril ali pridobil za svojo ali muzejsko zbirko. Omenjeno gradivo je tesno povezano z Mariborom in njegovimi prebivalci ter duhom razmišljanja in narodne pripadnosti na pragu 20. stoletja.

Prepričani smo, da je zanimivo tudi za današnjega muzejskega obiskovalca.

Vabljeni k ogledu virtualne razstave.

SLIKARSKA ZBIRKA GROFA BRANDISA V DVORCIH BETNAVA IN SLIVNICA

Martin Knoller, Sv. Jurij. Slika je v Pokrajinski muzej Maribor prišla iz dvorca Kozjak (Pachta), sredi 19. stol. je bila še v Betnavi.

Dragocen je zapis Gustava Rudolfa Puffa, ki je leta 1846 popisal galerijo 130 slik v dvorcu Betnava, ko je bil njegov lastnik grof Klemen Brandis (1798–1863). Takrat so v Betnavi visela dela Dürerjeve, Michelangelove in Rubensove šole ter dela, pripisana Davidu Teniersu, Anthonisu van Dycku, Hansu Adamu Weissenkircherju, Giovanniju Pietru de Pomisu, Philipsu Wouwermanu, Paolu Veroneseju in drugim. Puff omenja tudi zbirko bakrorezov. Lastnik dvorca naj bi vsakemu obiskovalcu omogočil ogled znamenite zbirke, razstavljene v štirih sobanah.

Po izgradnji dvorca v Slivnici je bil na novo lokacijo preseljen tudi del slikarske zbirke iz dvorca Betnava. 16 oljnih slik je ostalo v Betnavi tudi po predaji dvorca lavantinski škofiji. Po prvi svetovni vojni so jih prenesli v mariborsko škofijsko palačo. Kje je danes glavnina slikarskih del iz Betnave in Slivnice, ne vemo. Najverjetneje je družina Brandis del slikarske zbirke obdržala in odnesla s seboj ob selitvi na Tirolsko. Nepojasnjena je tudi usoda slik, ki so bile ob koncu 19. stoletja v lasti Hermana Paulsa, lastnika dvorca Slivnica.

Iz zbirke grofa Brandisa najverjetneje izvira oljna skica Martina Knollerja (1725–1804) z upodobitvijo sv. Jurija. V Pokrajinski muzej Maribor je prišla iz dvorca Kozjak (Pachta), sredi 19. stoletja pa je še bila v Betnavi.

Dostopnost