Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

MUZEJNICA MOJA POSTELJA JE LAHKO TRAMPOLIN

Na muzejnici Moja postelja je lahko trampolin se otroci seznanijo z razvojem, tipi, načinom izdelave ter krašenja pohištva nekoč in danes. Na stalnih razstavah si ogledajo skromno kmečko in razkošno plemiško pohištvo. Nato pa v pedagoškem prostoru preko gibanja, igre in domišljije iščejo zabavno funkcijo pohištva. S pomočjo pohištva postavijo »telovadni poligon«, kjer iz mize ustvarijo tunel, postelja postane trampolin, stoli ovire …

prijava: dunja.salecl@museum-mb.si

Po želji se lahko udeležite sklopa vseh šestih ali pa se odločite za posamezne muzejnice. Cena posamezne muzejnice znaša 3 € na otroka, cena sklopa vseh šestih muzejnic pa znaša 15 € na otroka.

Če se boste odločili za sklop vseh šestih muzejnic, prosimo, da prijavo posredujete na naslov dunja.salecl@museum-mb.si. V primeru, da želite otroke pripeljati le na posamezne muzejnice, prijavo posredujte na elektronski naslov, ki je naveden v nadaljevanju ob predstavitvi posameznih muzejnic. Dodatne informacije lahko dobite tudi na tel. št. 228 35 51 (Dunja Salecl, Maja Hren Brvar, Ivana Unuk)

Dostopnost