RAZISKUJ

VARUHI DEDIŠČINE

Muzealije so kot muze, ki nas vodijo v skrivnosti
dediščine, varuhi so tisti, ki poskrbijo za njeno
prihodnost.

Mihael Napotnik (1850–1922)