Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00
VERJAMEM. TOREJ SEM.

O JASLICAMA KROZ FUNDUS ZAGREBAČKOG ETNOGRAFSKOG MUZEJA

Projekt / Project
Verjamem. Torej sem. / I believe. Therefore I am.
Razstava / Exhibition
O jaslicama kroz fundus zagrebačkog Etnografskog muzeja / Nativity Scenes from the Holdings of the Zagreb Ethnographic Museum
Avtor / Author
Danijela Križanec-Beganović
Etnografski muzej, Zagreb
Fotografije / Photographs
Nina Koydl
Lektura hrvatskog teksta / Proofreading of text in Croation
Dunja Horvat Weitner
Prijevod na engleski / Translation into English
Dunja Horvat Weitner
2022
Dostopnost