Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

VERJAMEM. TOREJ SEM.

VOTIVNE PODOBE PRIPROŠENJ
IN ZAHVAL

Votivi so individualizirani votivni darovi, ki so jih Cerkvi darovali posamezniki s konkretno prošnjo ali v zahvalo. Votivi izražajo največje strahove in skrbi posameznika. Votivno darovanje se med pripadniki višjih družbenih plasti pojavi v 17. in 18. stoletju, med večinskim prebivalstvom pa razširi v 18. in zlasti 19. stoletju. Po koncu prve in še bolj po koncu druge svetovne vojne množičnega votiranja ni več, čeprav običaj v celoti ne zamre.

Najstarejši ohranjeni votivi so kovinski, pogosti so tudi leseni, vendar je pojav obojih regionalno omejen. Najpogosteje so bili votivi voščeni, saj je vosek predstavljal pomemben naturalni dar Cerkvi. Votivne slike, ki se sprva pojavijo med bogatim plemstvom v 17. stoletju, predstavljajo najprestižnejšo obliko votivnega darovanja.

Projekt / Project
Verjamem. Torej sem. / I believe. Therefore I am.
Razstava / Exhibition
Votivne podobe priprošnje in zahval
Avtor / Author
Nives Cvikl
dr. Valentina Bevc Vrabl
Fotografije / Photographs
Nives Cvikl
IT podpora / IT support
Samo Mladič
2019
Dostopnost