Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

GUGALNIK IDEJ

ČIPKA V DEPOJU

2016

07. 04. – 03. 09. 2016
Občasna razstava
Ogledni depo pohištva, Kino Partizan

ČIPKA V DEPOJU

Razstavljena instalacija avtorjev Tanje Devetak in Eduarda Čehovina raziskuje pojem čipke v njenih oblikovnih reinterpretacijah v odnosu do pojavnosti v materialnem in abstraktnem pojmu prostora. Človeške čipkaste figure kot odprte forme, v realnih proporcih in volumnu, so postavljene po prostoru odprtega depoja v Kinu Partizan. Postavljene so v različnih pozah ob izbranih pohištvenih predmetih (stol, miza, omara) in tako ustvarjajo intimne mizanscene, ki vsakemu obiskovalcu ponujajo vpogled v meje svojega izkustva in razvijajo interakcijo z gledalci.

Kontekst relacije med čipkasto človeško figuro in izbranim pohištvenim predmetom odpira vprašanja vpliva ljudi na prostor, v katerem živijo. Človeške figure so prosojne, z različnimi notranjimi strukturami in teksturami. Osvetljene ustvarjajo igro senc v prostoru in tvorijo kompleksno prostorsko postavitev. Čipkaste figure ustvarjajo avtonomne likovne celote, ki s svojim realnim kontekstom, interaktivnostjo in razvojnostjo nadgrajujejo depojsko postavitev. Izhodiščne zgodbe posameznih likovnih postavitev ne ostajajo v namišljenem svetu, temveč se reflektirajo v gledalčevih osebnih izkušnjah.

Dostopnost