NAJDALJŠI DAN, NAJKRAJŠA NOČ.

ČARNI KRESNI ČAS

»Mi smo nocoj malo spale,
ki smo polja varovale …«

(Besedilo obhodne pesmi kresnic)