DUH ŽITA

BOŽIĆNI
OBIČAJI

Vitlejeme slavni grade od Boga, Najviši si ti od grada svakoga, Jer iz tebe izađe nam vojvoda, Isus dragi Davidova poroda, Marija ga čista djeva porodi, I u jasle na slamu ga položi. Sve ptičice njenu pesmu pevaju, A iz raja anđeli ga ljuljaju. Spavaj, spavaj naš Isuse na slami, Jer caruješ na nebesi nad nami.