Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

DUH ŽITA

BOŽIĆNI
OBIČAJI

Vitlejeme slavni grade od Boga,
Najviši si ti od grada svakoga,
Jer iz tebe izađe nam vojvoda,
Isus dragi Davidova poroda,
Marija ga čista djeva porodi,
I u jasle na slamu ga položi.
Sve ptičice njenu pesmu pevaju,
A iz raja anđeli ga ljuljaju.
Spavaj, spavaj naš Isuse na slami,
Jer caruješ na nebesi nad nami.

Dostopnost