Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00
Varuhi dediščine
8.
februar 2021

OD

8.02.2021

DO

31.12.2021

OBČASNA RAZSTAVA

https://museum-mb.si/dogodki/varuhi-dediscine/

Ob kulturnem prazniku smo v Pokrajinskem muzeju Maribor pripravili spletno razstavo VARUHI DEDIŠČINE.

Razstava izpostavlja posameznike, ki so se s svojim delovanjem zapisali varovanju kulturne dediščine in so bili nosilci nastanka muzejskih zbirk Knezoškofijskega muzeja, Muzejskega društva v Mariboru in Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko.

Varuhi dediščine so vezni člen med dediščino, okoljem v katerem delujejo in javnostjo s katero komunicirajo, povezujejo preteklost s sedanjostjo in kažejo smernice za prihodnost. Z varovanjem kulturne dediščine hkrati ohranjamo tudi vrednote, ki jih želimo posredovati našim zanamcem.

Vabljeni k ogledu spletne razstave  VARUHI DEDIŠČINE.

Dostopnost