Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

Spoštovane in spoštovani, vljudno vas vabimo k sodelovanju pri projektu Muzej okusov.

Pokrajinski muzej Maribor pripravlja virtualno muzejsko zbirko z delovnim naslovom Muzej okusov. Zbirka do razdeljena na pet oddelkov: Sladko, Slano, Kislo, Grenko, Pikantno. Vključevala bo VAŠE predmete, povezane z določenim okusom.

Kaj je okus?

Okus je eden izmed petih osnovnih čutov, ki se neposredno povezuje z vonjem. Okušamo na površini jezika, na mehkem nebu in v žrelu. V glavnem okušamo hrano in pijačo, ki jo predtem zagledamo in zavonjamo; tudi na osnovi okusa se odločimo, ali nam je všeč ali ne.

Zakaj okus – prvič?

Slovar slovenskega knjižnega jezika geslo okús -a m (ȗ) obravnava kot 1. čut za zaznavanje značilnosti snovi, zlasti jedi, s pomočjo okušalnega organa v ustih; značilnost snovi, zlasti jedi, ki se zaznava s tem čutom; občutek, kot ga povzročajo te značilnosti; 2. merila o prijetnem in neprijetnem pri hrani.
Okus ima tudi čustveno vrednost – spomin na okus lahko povzroči, da se ob okušanju počutimo pomirjeno, varno, veselo ali pa negotovo, plašno, razdraženo. Vsak po svoje. Včasih ne moremo ugotoviti, zakaj je tako, druge krati pa se lahko precej natančno domislimo, na kaj nas okus spomni – na osebo, prostor, dogodek, priložnost, navado, čas … Okus kot čutna zaznava je lahko nosilec številnih dragocenih spominov.

Zakaj okus – drugič?

Slovar slovenskega knjižnega jezika geslo okus opredeli tudi kot 3. merila o lepem, primernem, skladnem; sposobnost za pravilno presojanje, kaj je lepo, primerno, skladno: npr. okusi so različni.

Okus razvijamo skozi čas: kar se nam je nekoč zdelo lepo ali dobro, se nam lahko kasneje zazdi grdo ali slabo. Okus se spreminja tudi z modo, predvsem pa v povezavi s spreminjanjem družbenih vrednot. Ne samo deset let stare hlače ali shojena preproga, tudi kakšno stališče se nam lahko zazdi kislo, spomini grenki, obljube sladke, pripombe neokusne, četudi so morda skrite misli precej pikantne …

Zakaj predmeti?

Muzeji dokumentiramo, vrednotimo, interpretiramo in raziskujemo, ohranjamo, konserviramo in restavriramo, upravljamo, omogočamo dostop in predstavljamo javnosti predmete premične kulturne dediščine. Muzeji torej predmete zbiramo, urejamo, hranimo in strokovno obdelujemo, da jih lahko proučimo, razložimo, povežemo s sodobnostjo in razstavimo obiskovalcem.

VAŠI predmeti imajo subjektivno vrednost – vam pomenijo nekaj drugega kot širši javnosti. Prav iz tega izhaja njihova posebna muzejska vrednost, ki jo sami razodenete v kratki zgodbi.

Kako sodelovati?

Ime muzej izvira iz klasične grške besede mouseion, kar pomeni sedež, svetišče muz. Zavedajoč se izvora imena skuša Pokrajinski muzej Maribor prebuditi muze:

Kaj bo iz tega?

Pokrajinski muzej Maribor bo pripravil virtualno zbirko, poimenovano Muzej okusov, ki želi s pomočjo razstavljenih predmetov in priloženih sestavkov predstaviti razvoj, razsežnosti in pomen okusa pri oblikovanju posameznikove in družbene zgodovine. Zbirka bo živa – dopolnjevala se bo in spreminjala.

Okus – ta močni, intimni čut – utegne biti generator živopisnega mozaika časa in utripa.

Poskusimo!

[embeddoc url=”https://museum-mb.si/wp-content/uploads/2020/12/OBRAZEC-KATALOGA-PREDMETOV-1.docx” viewer=”microsoft”]

Dostopnost