Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00
HOTEL ATRIJ V ZREČAH
4.
februar 2016

OD

4.02.2016

DO

31.12.2020

ZUNANJA RAZSTAVA

HOTEL ATRIJ, CESTA NA ROGLO 15, 3214 ZREČE

Na arheološki razstavi Sledovi davne preteklosti – Brinjeva gora z okolico, ki je na ogled v Hotelu Atrij v Zrečah, predstavljamo rezultate sistematičnih raziskovanj najstarejše preteklosti zreškega kraja, ki jih je v letih 1953 do 1963 opravil arheolog Pokrajinskega muzeja Maribor Stanko Pahič. Z izkopavanji različnih najdišč je dokazal skoraj kontinuirano poselitev obravnavanega prostora v času od bakrene dobe do zgodnjega srednjega veka. Na razstavi, ki jo dopolnjuje večjezična zloženka, kronološko predstavljamo izbrane predmete, fotografije najdišč  in vsebinski oris posameznih obdobij.

Dostopnost