POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR

KUSTODINJA ZBIRKE

dr. Valentina Bevc Varl, muzejska svetovalka

tina.varl@museum-mb.si

Financerji, pokrovitelji, donatorji in partnerji: