Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00
zaposlen_v_prirpavi

Špela Krštinc

Sem del mozaika, ki ustvarja velike projekte. Akcija – reakcija, to je moje delo, ki je venomer razgibano, nikoli enako. Delo z ljudmi je izziv in zadovoljstvo, urejena administracija pa temeljni pogoj, da stvari tečejo tako, kot morajo. Delam, kar me veseli, in to mi je všeč.
Dr. Mirjana Koren
Maja Hren Brvar
Kustos pedagog
Dunja Salecl
Nives Cvikl
Dr. Valentina Bevc Varl
Danilo Rojko
Irena Porekar Kacafura
Špela Krštinc
Jurij Čas
Sanja Mohorko
Ksenija Visočnik
Maja Knez
Vesna Koprivnik
Mag. Oskar Habjanič
Dostopnost