zaposlen_drago_oman

Drago Oman

Pri posredovanju »zgodovinske resnice« obiskovalcem muzeja se vedno znova zavem, kako relativna je ta resnica in, posledično, kako odgovorno je moje delo. Odkritja, nova spoznanja, nove interpretacije, sto- in stokrat preveč stereotipov o preteklosti, ki so nam jih vsadili … – nikoli zaključeno delo.
Dr. Mirjana Koren
Kustos pedagog
Dunja Salecl
Nives Cvikl
Dr. Valentina Bevc Varl
Danilo Rojko
Irena Porekar Kacafura
Maja Hren Brvar
Špela Krštinc
Jurij Čas
Sanja Mohorko
Ksenija Visočnik
Maja Knez
Drago Oman
Vesna Koprivnik
Mag. Oskar Habjanič