Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

MUZEJNICA PTIČJI KONCERT

Muzejnica Ptičji koncert otrokom približa svet umetnosti in likovnega ter glasbenega izražanja. Uči jih opazovanja, pozornega poslušanja in sklepanja ter jim omogoči izražanje skozi petje. Ogledajo si sliko Ptičji koncert na kateri ptice, ki niso pevke, skušajo prepevati, čeprav na notnem listu ni not. Otroci poslušajo glasove posameznih ptic s slike, jih oponašajo ter preskusijo, kako bi zveneli v zboru. Ocenijo ta »koncert«. Na koncu zapojejo v zboru pesem, ki jo znajo že iz vrtca in primerjajo obe izvedbi.

prijava: maja.hrenbrvar@museum-mb.si

prijava: dunja.salecl@museum-mb.si

Po želji se lahko udeležite sklopa vseh šestih ali pa se odločite za posamezne muzejnice. Cena posamezne muzejnice znaša 3 € na otroka, cena sklopa vseh šestih muzejnic pa znaša 15 € na otroka.

Če se boste odločili za sklop vseh šestih muzejnic, prosimo, da prijavo posredujete na naslov dunja.salecl@museum-mb.si. V primeru, da želite otroke pripeljati le na posamezne muzejnice, prijavo posredujte na elektronski naslov, ki je naveden v nadaljevanju ob predstavitvi posameznih muzejnic. Dodatne informacije lahko dobite tudi na tel. št. 228 35 51.

Dostopnost