od
08.02.2021
do
31.12.2021
Občasna razstava
https://museum-mb.si/varuhi-dediscine/
10.00

Ob kulturnem prazniku smo v Pokrajinskem muzeju Maribor pripravili spletno razstavo VARUHI DEDIŠČINE.

Razstava izpostavlja posameznike, ki so se s svojim delovanjem zapisali varovanju kulturne dediščine in so bili nosilci nastanka muzejskih zbirk Knezoškofijskega muzeja, Muzejskega društva v Mariboru in Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko.

Varuhi dediščine so vezni člen med dediščino, okoljem v katerem delujejo in javnostjo s katero komunicirajo, povezujejo preteklost s sedanjostjo in kažejo smernice za prihodnost. Z varovanjem kulturne dediščine hkrati ohranjamo tudi vrednote, ki jih želimo posredovati našim zanamcem.

Vabljeni k ogledu spletne razstave  VARUHI DEDIŠČINE.

Financerji, pokrovitelji, donatorji in partnerji: