od
04.02.2016
do
31.12.2020
Zunanja razstava
Hotel Atrij, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
10.00

Na arheološki razstavi Sledovi davne preteklosti – Brinjeva gora z okolico, ki je na ogled v Hotelu Atrij v Zrečah, predstavljamo rezultate sistematičnih raziskovanj najstarejše preteklosti zreškega kraja, ki jih je v letih 1953 do 1963 opravil arheolog Pokrajinskega muzeja Maribor Stanko Pahič. Z izkopavanji različnih najdišč je dokazal skoraj kontinuirano poselitev obravnavanega prostora v času od bakrene dobe do zgodnjega srednjega veka. Na razstavi, ki jo dopolnjuje večjezična zloženka, kronološko predstavljamo izbrane predmete, fotografije najdišč  in vsebinski oris posameznih obdobij.

Financerji, pokrovitelji, donatorji in partnerji: