od
04.02.2016
do
31.12.2020
Zunanja razstava
Hotel Atrij, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
10.00

Na arheološki razstavi Sledovi davne preteklosti – Brinjeva gora z okolico, ki je na ogled v Hotelu Atrij v Zrečah, predstavljamo rezultate sistematičnih raziskovanj najstarejše preteklosti zreškega kraja, ki jih je v letih 1953 do 1963 opravil arheolog Pokrajinskega muzeja Maribor Stanko Pahič. Z izkopavanji različnih najdišč je dokazal skoraj kontinuirano poselitev obravnavanega prostora v času od bakrene dobe do zgodnjega srednjega veka. Na razstavi, ki jo dopolnjuje večjezična zloženka, kronološko predstavljamo izbrane predmete, fotografije najdišč  in vsebinski oris posameznih obdobij.