MUZEJNICA POGUMNI ČEVLJARČEK

1. 1. 2022 – 15. 2. 2022

Muzejnica Pogumni čevljarček približa otrokom vlogo čevljarjev ter njihove obrti nekoč in danes, spoznajo pa tudi vrednote poguma in skromnosti. Ob sestavljanki starega Maribora s pravilnim nameščanjem figur turških vojakov in mariborskih meščanov otroci podoživijo legendo o pogumnem čevljarčku, ki je Maribor rešil pred turško vojsko. Na koncu izdelajo strip s pomočjo katerega lahko legendo predstavijo svojim staršem.

prijava: dunja.salecl@museum-mb.si

Po želji se lahko udeležite sklopa vseh šestih ali pa se odločite za posamezne muzejnice. Cena posamezne muzejnice znaša 2 € na otroka, cena sklopa vseh šestih muzejnic pa znaša 10 € na otroka.
Čer se boste odločili za sklop vseh šestih muzejnic, prosimo, da prijavo posredujete na naslov dunja.salecl@museum-mb.si do 21. 9. 2021.
V primeru, da želite otroke pripeljati le na posamezne muzejnice, prijavo posredujte na elektronski naslov, ki je naveden v nadaljevanju ob predstavitvi posameznih muzejnic. Dodatne informacije lahko dobite tudi na tel. št. 228 35 51 (Dunja Salecl, Maja Hren Brvar, Drago Oman).