MUZEJNICA MOJA POSTELJA JE LAHKO TRAMPOLIN

1. 10. 2021 – 15. 11. 2021

Na muzejnici Moja postelja je lahko trampolin se otroci seznanijo z razvojem, tipi, načinom izdelave ter krašenja pohištva nekoč in danes. Na stalnih razstavah si ogledajo skromno kmečko in razkošno plemiško pohištvo. Nato pa v pedagoškem prostoru preko gibanja, igre in domišljije iščejo zabavno funkcijo pohištva. S pomočjo pohištva postavijo »telovadni poligon«, kjer iz mize ustvarijo tunel, postelja postane trampolin, stoli ovire …

prijava: dunja.salecl@museum-mb.si

Po želji se lahko udeležite sklopa vseh šestih ali pa se odločite za posamezne muzejnice. Cena posamezne muzejnice znaša 2 € na otroka, cena sklopa vseh šestih muzejnic pa znaša 10 € na otroka.
Čer se boste odločili za sklop vseh šestih muzejnic, prosimo, da prijavo posredujete na naslov dunja.salecl@museum-mb.si do 21. 9. 2021.
V primeru, da želite otroke pripeljati le na posamezne muzejnice, prijavo posredujte na elektronski naslov, ki je naveden v nadaljevanju ob predstavitvi posameznih muzejnic. Dodatne informacije lahko dobite tudi na tel. št. 228 35 51 (Dunja Salecl, Maja Hren Brvar, Drago Oman).