POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR

CURATOR OF COLLECTION

mag. Oskar Habjanič,  univ. dipl. zgod. in filoz., senior curator

oskar.habjanic@museum-mb.si

Funders, sponsors and donors: