Otvoritev občasne razstave ZGODBE IZ GRAJSKIH SOBAN – Preobrazbe, prenosi in nove namembnosti opreme gradov v vzhodni Sloveniji, Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta pri ZRC SAZU in Pokrajinskega muzeja Maribor

Razstava želi opozoriti na usodo in poti opreme gradov ter na transformacije in spremembe namembnosti grajskih stavb zlasti v zadnjem stoletju njihovega obstoja – po razpadu Habsburške monarhije. Predstavljena je usoda izbrane opreme 22 gradov vzhodne Slovenije. Avtorji razstave so študenti dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih programov umetnostne zgodovine, medkulturne germanistike in zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, profesorji Oddelka za umetnostno zgodovino na isti fakulteti, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor dr. Mirjana Koren in kustosinja dr. Valentina Bevc Varl ter raziskovalci Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU. Razstava je del raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva. Transformacije, translokacije in reinterpretacije, ki poteka na inštitutu, na FF in na FGPA (Fakulteti za gradbeništvo, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

Z razstavo na Oddelku za umetnostno zgodovino FF UM nadaljujejo uspešno sodelovanje s Pokrajinskim muzejem Maribor. Prva študentsko razstavo KAKO PREPOZNATI IN RAZUMETI UPODOBLJENO, Vsebina mariborskih umetnin, je v muzeju gostovala že jeseni leta 2013.

Razstava bo na ogled do 6. novembra 2021.

Prijazno vabljeni.

Financerji, pokrovitelji, donatorji in partnerji: