Vljudno vas vabimo, da se udeležite muzejskega pedagoškega programa Velike stvaritve malih mojstrov, ki bo letos potekal pod naslovom Javni spomeniki in pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne občine Maribor g. Saše Arsenoviča. Leto 2021 je vlada Republike Slovenije razglasila za leto Josipa Jurčiča. Letos mineva 140 let od njegove smrti. Josip Jurčič je bil nekaj časa tesno povezan z Mariborom, kjer je krajši čas do selitve uredništva leta 1872 v Ljubljano urejal časnik Slovenski narod.  V Mariboru stoji njegov spomenik ob mariborskem gradu na vogalu Grajske  in Gregorčičeve ulice. Avtor bronastega kipa iz leta 1963 je kipar Alojzij Kogovšek.

Javne spomenike že tisočletja postavljajo na vidnih mestih umetnikom, vojskovodjem, voditeljem držav, v spomin na različne dogodke (vojaške spopade), pogosti so spomeniki neznanemu vojaku itd. Na našem ozemlju so nekoč pogosto postavljali kužna znamenja (javni spomeniki v spomin na umrle za kugo).  V novejših obdobjih postavljajo spomenike tudi literarnim in filmskim junakom, športnikom, celo živalim.  Spomenike  postavljajo praviloma na uglednih javnih mestih, na trgih, v parkih, na križiščih pomembnih ulic.  Z družbenimi spremembami se je spreminjal tudi odnos do javnih spomenikov. Ko določeni spomeniki v družbah niso bili več sprejemljivi, so jih pogosto uničili ali pa preselili v muzeje in galerije.

Kateri osebi, dogodku, pojavu ali junaku bi učenci in učenke postavili spomenik? Kam bi ga postavili, iz česa bi bil izdelan,  kako velik bi bil? Učence/ke in njihove mentorje/ice vabimo, da likovno upodobijo (v risbi ali maketi) javni spomenik,  kot si ga sami zamislijo. Zaradi omejenih razstavnih možnosti naj izdelek ne presega velikosti risalnega lista, v primeru makete pa ne velikosti 50 x 50 x 50 cm.

Likovna dela naj bodo opremljena z naslednjimi podatki (velike tiskane črke):

-naslov likovnega dela

-lokacija, kjer bi spomenik stal

-ime in priimek učenca/ke

-razred

-ime in naslov šole

-ime in priimek mentorja/ice.

 Vsa dela, ki bodo prispela v Pokrajinski muzej Maribor najkasneje do srede, 19. maja 2021, bodo na ogled na razstavi predvidoma od torka, 25. maja 2021 dalje.  Za dodatne informacije vam je na voljo muzejski pedagog Drago Oman, tel.: 228 35 51 ali drago.oman@museum-mb.si.

Veselo na delo! 🙂

Financerji, pokrovitelji, donatorji in partnerji: