VELIKA VOJNA 1914 – 1918

Občasna razstava

ob mednarodnem znanstvenem simpoziju Prelomni dogodki leta 1918

Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

(avla Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160)

Financerji, pokrovitelji, donatorji in partnerji: