SEZNAM ODDANIH EVIDENČNIH JAVNIH NAROČIL V SKLADU Z DRUGIM ODSTAVKOM 21. ČLENA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

ZJN-3 (UL RS št. 91/15) ZA LETO 2019

Pokrajinski muzej Maribor je v letu 2019 oddal naslednja evidenčna naročila:

Zap. št. Področje javnega naročila Vrsta predmeta Navedba predmeta Vrednost (brez DDV v EUR) Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)
1. Splošno področje Storitev Izvedba lesene podkonstrukcije, podestov, sten, stropov, zaključna obdelava za razstavo Prostori lepega 10.590,00 PRO ANEA d.o.o., Sarajevska ulica 5, 2000 Maribor

Financerji, pokrovitelji, donatorji in partnerji: