SEZNAM ODDANIH EVIDENČNIH JAVNIH NAROČIL V SKLADU Z DRUGIM ODSTAVKOM 21. ČLENA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

ZJN-3 (UL RS št. 91/15) ZA LETO 2019

Pokrajinski muzej Maribor je v letu 2019 oddal naslednja evidenčna naročila:

Zap. št. Področje javnega naročila Vrsta predmeta Navedba predmeta Vrednost (brez DDV v EUR) Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)
1. Splošno področje Storitev Izvedba lesene podkonstrukcije, podestov, sten, stropov, zaključna obdelava za razstavo Prostori lepega 10.590,00 PRO ANEA d.o.o., Sarajevska ulica 5, 2000 Maribor