SEZNAM ODDANIH EVIDENČNIH JAVNIH NAROČIL V SKLADU Z DRUGIM ODSTAVKOM 21. ČLENA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

ZJN-3 (UL RS št. 91/15) ZA LETO 2021

Pokrajinski muzej Maribor je v letu 2021 oddal naslednja evidenčna naročila:

Zap. št. Področje javnega naročila Vrsta predmeta Navedba predmeta Vrednost (brez DDV v EUR) Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)
1. Splošno področje Storitev Izdelava filma in projekcije na temo zgodovine Maribora in najstarejše trte na svetu 25.119,79 ART REBEL 9 d.o.o.

Poljanska cesta 25

SI – 1000 Ljubljana

Financerji, pokrovitelji, donatorji in partnerji: