V svoje vrste vabimo novega sodelavca/ko!
OPIS PODROČJA DELA
• Zbiranje, hranjenje, varovanje, proučevanje in strokovna obdelava muzejskega gradiva
• Skrb za razvoj in vzdrževanje zadolžene zbirke
• Publiciranje gradiva in izsledkov strokovnega dela
• Razstavna dejavnost
• Popularizacija stroke
• Sodelovanje pri raziskovalnih projektih
• Povezovanje dela muzeja z drugimi javnimi zavodi
• Terensko delo
• Vodenje registra premične dediščine
• Razvijanje, pripravljanje in izvajanje izobraževalnih programov ter pedagoških in andragoških aktivnosti muzeja
• Publicistična dejavnost
• Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi razstav, projektov in muzejskih publikacij s svojimi specialnimi znanji
• Usposabljanje notranjih in zunanjih sodelavcev za pomoč pri izvajanju pedagoško-andragoških programov
• Opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega
POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA
• univerzitetna izobrazba (VII/2) ustrezne smeri oziroma magisterij po bolonjskem sistemu (2. bolonjska stopnja), arheologija, etnologija, umetnostna zgodovina, zgodovina, ….
• znanje enega svetovnega jezika
• poznavanje dela z osebnim računalnikom in uporaba programov za obdelavo muzejskega gradiva
• vozniški izpit B kategorije
• usposobljenost za izvajanje pedagoških programov
• sposobnost za timsko delo
• samostojno odločanje
• organizacijske sposobnosti
• samoiniciativnost
• komunikativnost
• sposobnost pisnega in ustnega izražanja
Delo za določen čas 1 leta.
Prijave sprejemamo do 28. 4. 2021 na: museum@museum-mb.si.

Financerji, pokrovitelji, donatorji in partnerji: