Pokrajinski muzej Maribor / Maribor Regional Museum

Vas vljudno vabi na / Kindly invites you to

mednarodni simpozij / The International Symposium

ŽIVETI V EVROPI / LIVING IN EUROPE

v okviru projekta MUSEOEUROPE / ICOM EUROPE 2021 /

within the project MUSEOEUROPE / ICOM EUROPE 2021

 

Častni pokrovitelj projekta je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

 

V nadstropju grajske bastije prikazuje Pokrajinski muzej Maribor izbrano gradivo. V letu 2021 je  odprl razstavo Prostori lepega. Na njej prikazuje gradivo, ki zaradi kreativnega uma ustvarjalca ali inovativnosti izvajalca prestopa meje lokalno sprejetega in se uvršča v dediščinsko zakladnico širšega evropskega prostora. Evropski prostor je tudi tema simpozija z naslovom ŽIVETI V EVROPI. Zvrstilo se bo 40 referatov  predavateljev  iz 12 evropskih držav, ki bodo predstavljeni v štirih vsebinskih sklopih:

 

  • Javni in zasebni bivalni prostori /  Public and intimate living spaces – prinašajo zanimive vpoglede v okoliščine in družbene tokove, ki determinirajo način bivanja;
  • Družbene spremembe in družina / Social changes and family – prinašajo med drugim najnovejša spoznanja o vplivu aktualne zdravstvene krize na spremembe znotraj evropske družbe in družin;
  • Hrana in pijača od lokalnega do globalnega / Food and drinks from lokal to global – s tem sklopom se pridružujemo projektu Slovenija – Gastronomska regija Evrope 2021;
  • Vpliv migracij na umetnost, obrt, arhitekturo in glasbo / Impact of migration on arts, crafts, architectue and on music – vplivu migracij, ki niso nekaj novega ampak temeljijo na zgodovinskih procesih in o njihovem vplivu na uporabno umetnost, likovno umetnost, arhitekturo.

 

Četrtek, 14. oktoberThursday, the 14th of October,

na spletni povezavi https://youtu.be/gNenPeembH0

on line https://youtu.be/gNenPeembH0

ob 8.30 uri / at 8.30 a.m.

OTVORITEV MEDNARODNEGA SIMPOZIJA MUSEOEUROPE / ICOM EUROPE 2021

THE OPENING OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM

 

Slavnostni govorniki / Distinguished Speakers

 

  1. Mirjana Koren,

direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor / director of Maribor Regional Museum

  1. Louis Raposo,

predsednik ICOM EUROPE / President of ICOM EUROPE

Saša Arsenovič,

župan mestne občine Maribor / Mayor of the Municipality Maribor

  1. Darko Friš,

dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru / Dean of the Faculty of Arts, University of Maribor

  1. Ignacija Fridl Jarc,

državna sekretarka Ministrstva za kulturo Republike Slovenije / State Secretary, Ministry of Culture, Slovenia

 

od 10. do 18. ure

from 10 a.m. until 6 p.m.

 

MEDNARODNI SIMPOZIJ MUSEOEUROPE / ICOM EUROPE 2021

s predavatelji iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Avstrije, Romunije, Norveške, Portugalske, Litve, Madžarske, Španije, Bolgarije in Združenega kraljestva

INTERNATIONAL SYMPOSIUM MUSEOEUROPE / ICOM EUROPE 2021

experts from Slovenia, Croatia, Serbia, Austria, Romania, Norway, Portugal, Lithuania, Hungary, Spain, Bulgaria and United Kingdom

 

od 18. do 20. ure

from 6 p.m. until 8 p.m.

 

SREČANJE PREDSTAVNIKOV ICOM

ICOM MEETING

 

Petek, 15. oktober / Friday, the 15th of October,

na spletni povezavi https://youtu.be/ea-ovqCjcK8

on line https://youtu.be/ea-ovqCjcK8

 

ob 8.30 uri / at 8.30 a.m.

 

MEDNARODNI SIMPOZIJ MUSEOEUROPE / ICOM EUROPE 2021

s predavatelji iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Avstrije, Romunije, Norveške, Portugalske, Litve, Madžarske, Španije, Bolgarije in Združenega kraljestva

INTERNATIONAL SYMPOSIUM MUSEOEUROPE / ICOM EUROPE 2021

experts from Slovenia, Croatia, Serbia, Austria, Romania, Norway, Portugal, Lithuania, Hungary, Spain, Bulgaria and United Kingdom

 

Veselimo se vašega obiska!

We look forward to your visit!

 

Financerji, pokrovitelji, donatorji in partnerji: