Spoštovani!

Muzejski pedagoški projekt Mali simpozij, s katerim spodbujamo osnovnošolce k zgodnjemu raziskovalnemu delu, letos razpisujemo že devetnajsto leto zapored. Tokrat se vsebinsko navezujemo na občasno razstavo Vino naše vsakdanje, terminsko pa na Dneve evropske kulturne dediščine, ki bodo potekali od 25. 9. – 9. 10. 2021 pod naslovom Dober Tek! Letošnji Mali simpozij nosi naslov Običaji od rojstva do groba.

Vabimo vas, da učenci pod vašim mentorstvom pripravijo referate, s katerimi bodo  na Malem simpoziju predstavili dediščino, povezano z običaji, ki človeka spremljajo ob prelomnih življenjskih dogodkih.

Predmet raziskovanja osnovnošolcev so letos šege in navade, ki spremljajo človeka na njegovi življenjski poti ob rojstvu, poroki, smrti ter drugih pomembnih življenjskih dogodkih kot so zaključek šolanja, prva zaposlitev, vselitev v lastno stanovanje … Kakšna so bila značilna oblačila ob teh dogodkih, kakšni so bili hrana, darila, običaji idr. Veliko gradiva je ohranjenega v družinskih albumih, še več nam znajo povedati starši in stari starši …

Vas in vaše učence vabimo k sodelovanju pri pripravi in izvedbi Malega simpozija 2021. Naslove raziskovalnih nalog boste mentorji z učenci določili sami. V referatih zbrane izsledke bodo sodelujoči učenci predstavili predvidoma 5. oktobra 2021.  Vsi referati bodo objavljeni v 10. številki zbornika Male objave, ki ga bomo izdali v elektronski obliki  prihodnje leto (skupaj z referati iz leta 2022, zbornik izdajamo namreč bienalno).

Referati naj obsegajo 1–2 tipkani strani besedila (približno 5.000 znakov),  njihove predstavitve pa naj ne bodo daljše od 5 minut. Referate lahko učenci predstavijo samostojno ali v skupinah s pomočjo PowerPointa, dobrodošli so tudi plakati, makete ali drugi načini predstavitve.  Četudi bodo učenci referat predstavili s pomočjo PowerPointa ali v obliki igranega prizora, morajo besedilo oddati tudi v wordovem dokumentu (zaradi objave v zborniku). Posamezna šola lahko predstavi največ tri referate.

Informativno prijavo oddajte najkasneje do 5. julija 2021 na drago.oman@museum-mb.si, tel: (02) 228 35 61 ali 228 35 51. Podrobnejša navodila boste prejeli po informativni prijavi. Zadnji rok za oddajo  referatov je 29. september 2021.

Prijazno vabljeni k sodelovanju in lep pozdrav.

Drago Oman,

vodja projekta Mali simpozij 2021

Financerji, pokrovitelji, donatorji in partnerji: