POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR

KUSTOS ZBIRKE

mag. Oskar Habjanič, univ. dipl. zgod. in filoz., višji kustos

oskar.habjanic@museum-mb.si

Financerji, pokrovitelji, donatorji in partnerji: