Poslanstvo Pokrajinskega muzeja Maribor

 

Naš muzej je javnosti odprta, neprofitna, stalna ustanova v službi družbe in njenega razvoja, ki zaradi proučevanja, vzgoje, izobraževanja in razvedrila pridobiva materialne dokaze o ljudeh in njihovem okolju, jih zbira, dokumentira, hrani in ohranja, raziskuje, razstavlja, publicira in popularizira v javnosti.
V muzejskih zbirkah hranimo arheološko in kulturnozgodovinsko premično dediščino z območja 34-ih občin.
Za svoje obiskovalce, sosede, goste in sodelavce si prizadevamo ostati prijazni, navdušujoči, hitro odzivni in družbeno odgovorni.