Stalne razstave - grad
Ars pharmaceutica -<br>umetnost lekarništva
Razstava prikazuje rekonstrukcijo historične lekarne s konca 19. stoletja.
Med bliščem in bedo srednjega veka
Razstava prikazuje Maribor in okolico od srednjega veka do začetka 18. stoletja.
Prvi dotik
Arheološka razstava okrog 1000 izbranih predmetov iz obdobja od mlajše kamene dobe do zgodnjega srednjega veka.
Začetki
Razstava prikazuje začetke muzejstva v Mariboru in njegov razvoj v Pokrajinski muzej Maribor.
Od kod prihajam? Kdo sem? Kam grem?
Predstavitveni film nove stalne razstave
Poslanstvo Pokrajinskega muzeja Maribor
Naš muzej je javnosti odprta, neprofitna, stalna ustanova v službi družbe in njenega razvoja.