Od kod prihajam? Kdo sem?Kam grem?

V predstavitvenem filmu Vrhunci stalne razstave: Od kod prihajam? Kdo sem? Kam grem?, izpostavljamo nekatere najzanimivejše muzejske predmete, ki so na svojstven način zaznamovali zgodovino Štajerske. V filmu je moč videti raznolikost muzejskih zbirk, ki jih hrani Pokrajinski muzej Maribor. Sprehodite se lahko od arheološke in etnološke zbirke do zbirke pohištva, likovne umetnosti, zbirke mode, orožja in obrti, med predmeti pa si lahko ogledate figurico vepra iz 1.stol. pr. n. št., lekarniško tehtnico iz 2. pol. 19.stol., pečatnik mesta Maribor iz ok. l. 1300, lomilec mečev iz 17.stol., sedežno garnituro iz sredine 18. stol., portret Antona Martina Slomška, kapo Rudolfa Maistra, uniformo maršala Josipa Broza Tita, steklenico priljubljene pijače Ora in mnoge druge zanimive predmete, ki govorijo o zgodovini Štajerske. Izbrane predmete lahko vidite na že obstoječi stalni razstavi ter v novih razstavnih prostorih, ki bodo postavljeni na ogled.

Med bliščem in bedo srednjega veka

Razstava niza posamezne strukture in pojave iz obdobja od srednjega veka do začetka 18. stoletja v Mariboru in okolici (trgovanje, obrambo, vero, kugo, požare, mestno oblast, obrti). Razen muzealij jih pojasnjujejo makete, rekonstruirana sta ambienta dimnice in gostilne, obiskovalci lahko oblečejo viteški oklep… Razstava je v pritličju bastije, mestnega obrambnega stolpa iz sredine 16. stoletja, zgrajenega pod vodstvom arhitekta Domenica dell’Allia. Prikazano je protiturško obrambno utrjevanje na Štajerskem in v Slavoniji pod vodstvom omenjenega arhitekta, razstavljeno pa je tudi starejše orožje iz muzejske zbirke.

Prvi dotik

V čas izza spomina nas vodi arheološka razstava Prvi dotik. Okrog 1000 izbranih predmetov iz različnih materialov priča o gostoti poselitve in bivanjski kulturi, načinu življenja in pokopnih običajih, materialni in duhovni kulturi ter socialnih in ekonomskih razmerah v času od mlajše kamene dobe do zgodnjega srednjega veka. Makete rekonstruiranih bivališč ponujajo vpogled v način življenja skozi različna obdobja. Stičišča vzporejajo dogajanja in najdbe našega prostora s širšim slovenskim in svetovnim prostorom. Odkritja in arheološka raziskovanja na terenu so predstavljena s pomočjo projekcije.

Začetki

Razstava prikazuje začetke muzejstva v Mariboru in njegov razvoj v Pokrajinski muzej Maribor od leta 1896 do 2003. Je v prostoru, kjer so ohranjene freske Mateja Sternena iz leta 1940, ki jih je naslikal za tedanjo restavracijo Grajska klet. Rekonstruiran je del prve muzejske razstave iz leta 1903, muzejske zbirke pa so predstavljene kot temelj muzejskega dela. V njih zbrana dediščina definira muzej kot bazo podatkov o kulturnozgodovinski identiteti prostora in posameznika. Vpetost mariborskega muzejstva v obči razvoj muzejev je prikazana na tekaču, kjer so zabeleženi izbrani dogodki v zgodovini muzejstva.

Ars pharmaceutica -umetnost lekarništva

Razstava prikazuje rekonstrukcijo historične lekarne s konca 19. stoletja. Predstavljeni so prodajni prostor lekarne (oficina), z originalnimi lekarniškimi omarami in stojnicami ter recepturno mizo, lekarniški laboratorij z opremo za izdelavo zdravil in materialka (skladišče za surovine). Posebej so izpostavljeni predmeti iz nekdanjih samostanskih lekarn v Olimju in Slovenski Bistrici ter iz nekdanjih štajerskih mestnih lekarn. Razstavljena je tudi lekarniška knjiga s konca 16. stoletja. Na ogled so rastlinske droge, ki jih obiskovalci lahko primejo in povohajo, izvedo pa tudi o zlorabi drog.

Svet na dlani

Po zaključku razstave Svet na dlani v Kinu Partizan je bila razstava delno prenesena in postavljena kot stalna razstava v gradu v komunikacijskih prostorih med etažama bastije. Zbirka, ki sicer zajema nekaj več kot 40.000 figuric je bila najverjetneje zasebna last mariborskega oficirja Otta pl. Gariboldija. Figure izvirajo iz časa od konca 17. do prve tretjine 20. stoletja in sestavljajo največjo tovrstna zbirko na območju Jugovzhodne Evrope, kar jo postavlja ob bok najpomembnejšim evropskim muzejem v Nemčiji, Avstriji, Švici, Franciji in Veliki Britaniji, ki hranijo kositrne figure. Razstavljene miniaturne kositrne in svinčene figure so bile priljubljena igrača med premožnejšim meščanstvom.