28 Marec 2018

Dr. Nikola Krstović, Museologija: ForWarD / ReWinD / AWD, DIY: Muzeologija

 

V soorganizaciji s Slovenskim muzejskim društvom vas vabimo na letošnja regijska izobraževanja, ki bodo potekala v različnih krajih Slovenije z gostovanjem več predavateljev na skupno temo:

Teoretična znanja, muzeji in vključevanje javnosti.

Prvo letošnje srečanje bo 9. aprila 2018, s pričetkom ob 10. uri v Grajski kavarni Pokrajinskega muzeja Maribor in je prvenstveno namenjeno muzealcem s celotne Štajerske, Pomurja in Koroške.

Naš tokratni gost bo doc. dr. Nikola Krstović s Filozofske fakultete v Beogradu, ki bo predstavil muzeologijo kot teorijo za boljše razumevanje sodobne družbe v predavanju z naslovom:

Museologija: ForWarD / ReWinD / AWD 

Drugo predavanje bo namenjeno muzeologiji kot instrumentu vključevanja javnosti in ima naslov: 

DIY: Muzeologija.

Predavanji bosta v srbskem jeziku.

Prosimo za poimensko najavo udeležencev na e-naslov: museum@museum-mb.si.

Trajanje: od 10 do 14 ure. 

Udeležba je brezplačna.


Doc. dr. Nikola Krstović

Doktoriral je leta 2012 na Oddelku za zgodovino umetnosti na Filozofski fakulteti v Beogradu, od leta 2015 pa je znanstveni sodelavec tamkajšnjega Centra za muzeologijo in heritologijo. Predava na Filozofski fakulteti v Beogradu. Področja njegovega znanstvenega zanimanja so inovativne kuratorske prakse, interpretativne metodologije in koncepti, muzeji in muzeologija ter performativna muzejska dediščina. Je avtor publikacije Živeti in oživeti preteklost: muzeji na prostem in serije on-line besedil 9 življenj kuratorjev, dostopnih na spletnih straneh Heritološke tehnologije /SenseHeritage/. Med leti 2006-2017 je bil avtor in kustos številnih razstav in mednarodnih projektov. Leta 2017 je dobil naziv muzejski svetovalec, isto leto je prejel nagrado za najboljšega muzejskega strokovnjaka /Kustos godine u Srbiji/, ki jo podeljuje ICOM. Je član upravnega odbora Europa Nostra Srbije, Strokovnega sveta Muzeja Jugoslavije, komiteja ICOFOM in AEOM. V obdobju med leti 2012 – 2017 je bil urednik mednarodnega zbornika o skansenologiji Muzeji na prostem, pri katerem je sodelovalo več kot 80 strokovnjakov iz 40 dežel. Udeležil se je številnih mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferenc. Za projekte „museumOFFboundaries“ in „EAST&W/R:est” je 2017 osvojil štipendijo Fundacije kolonialni Williamsburg in EXARC, oziroma štipendijo Ministrstva za kulturo in kulturno dediščino Poljske (Thesaurus Poloniae) za študijsko bivanje v Mednarodnem kulturnem središču v Krakovu. 

Naslovna fotografija: vir splet